Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Butiksgrunder

Växla in Ingress valuta i spelet, Chaotic Matter Units (CMU), för premium artiklar från fliken BUTIK i skannern. CMU: er kan köpas i de flesta länder.

Få CMU

För att få premium artiklar, måste du först förvärva CMU. Kontrollera ditt CMU-saldo genom att starta Ingress och röra vid OPS > BUTIK. CMU-saldot visas i rött i det övre högra hörnet i butiken. Det kommer att öka när du fyller på ditt CMU-lager och stegvis minska när du växlar in CMU för premium artiklar.

Om du inte har någon CMU, eller inte har tillräckligt med CMU för att köpa de artiklar du vill, kan du köpa det på två sätt:

    1. Bläddra till CMU butiksartiklar, rör vid deras pris och gå igenom antingen Google Play eller Apple inköpsflödet.
    2. Rör vid premium artikeln du vill köpa. Om du har otillräckligt med CMU, får du ett meddelande som säger "Otillräckligt med CMU..." och en uppmaning att köpa tillräckligt med CMU för att slutföra din transaktion.

Växla in CMU för premium artiklar

När du har CMU, kan du växla in dem för premium artiklar. Artiklarnas priser, som anges i CMU, visas under deras beskrivningar. Rör vid artikelns pris, och om du har tillräckligt med CMU, kommer artikeln att läggas till ditt lager.

Inte alla objekt visas under samma kategori i ditt lager; till exempel visas Key Locker under avsnittet Capsules medan Beacons och Frackers kommer att visas under Powerups.

Observera att premium artiklar som erhållits via fliken BUTIK kan inte överföras, det innebär att de kan inte tas bort och därmed inte kan ges till andra spelare.