Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Intel: Regionala poäng

Översikt

Kampen mellan de upplysta och motståndsrörelsen har blivit lokal. Världen är uppdelad i regionala celler som kan visas i Ingress-skannern. Lokala Ingress-agenter kämpar mot varandra dagar i sträck för att ta kontrollen över flest tankeenheter (MU) i sin region.

Tävlingen hänger på att kontrollera tankeenhetsfälten under checkpoints som inträffar var femte timme. Varje tävling varar i 175 timmar. Om ett kontrollfält upprätthålls under checkpoint-tillfället läggs tankeenheterna till i fraktionens poäng i den cellen. Den fraktion som har högst genomsnittligt MU-poäng när en 175-timmarscykel avslutas vinner den cykeln.

Snabba tips

  • Varje cykel varar i 175 timmar.
  • Checkpoints sker var femte timme under en cykel. Varje cykel omfattar 35 checkpoints.
  • Bara de fält som kontrolleras vid en checkpoint räknas till MU-poängen. Poängen uppdateras inte i realtid mellan checkpoints.
  • Poängen uppdateras vid tidpunkten för varje checkpoint. De MU som kontrolleras vid checkpointen räknas till fraktionens löpande medelpoäng.
  • Om ett kontrollfält täcker flera celler vid en checkpoint delas MU proportionerligt mellan de regionala celler som fältet täcker baserat på hur stor del av området i kontrollfältet som ligger i varje cell.

Globala tankeenheter

Välj OPS > INTEL i skannern för att öppna den globala vyn.

Staplarna UPPL och MOT visar genomsnittligt antal MU under den nuvarande 175-timmarscykeln. Denna poäng är inte densamma som det globala antalet MU som visas på Intel-kartan, som i stället visar det totala antalet MU som kontrolleras vid det tillfället.

Regional cellvy

Tryck på REGIONALA POÄNG för att öppna den regionala cellvyn. Då visas information om den regionala cell som du befinner dig i.

Varje geografisk cell har ett unikt kodnamn. Cellen i bilden ovan heter till exempel AM01-CHARLIE-02. Agenter kan inte ge cellkodnamnen smeknamn.

Staplarna UPPL och MOT visar genomsnittligt antal erövrade MU under den nuvarande 175-timmarscykeln. Denna poäng är ett medelvärde av de tankeenheter som kontrolleras av varje fraktion under de checkpoints som sker var femte timme.

Tryck på Historia om du vill visa historiska resultat för cykler för just den cellen.

Toppagenter

Tryck på VISA ANDRA AGENTER i den regionala cellvyn om du vill visa de 50 bästa agenterna per fraktion för den nuvarande cykeln och cellen.

Toppagenter rankas efter erövrade MU under den nuvarande cykeln. Bara den agent som skapar den tredje länken och fullbordar ett fält får tillgodoräkna sig MU till listan över toppagenter. Om du har skapat ett fält som blivit förstört före en checkpoint räknas MU mot dina toppagentpoäng men inte mot den totala regionala cellpoängen.

Visa andra celler

Tryck på CELLAKTIVITET om du vill visa en lista över celler som ligger intill den regionala cell som du befinner dig i. Du kan se cellaktivitet för celler i närheten, men för närvarande går det inte att söka efter eller visa specifika celler.