Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Ladda upp resonatorer

Lägg upp strategin tillsammans med andra Ingress-spelare med COMMIntel-kartan eller längst ned i hörnet av skannern.

Kanaler och räckvidd

I COMM finns två kanaler. Du kan antingen skriva till Alla agenter på båda sidorna eller till din Fraktion så att bara dina lagkamrater kan se vad du skriver.

I båda kanalerna kan du ställa in räckvidden. Skjut triangeln till vänster och höger om du vill se lokal aktivitet i COMM (inom 20 km), regionalt (inom 200 km) eller globalt.

@nämn en annan spelare

Du kan skicka ett meddelande i COMM till en annan spelare genom att skriva @ följt av ett kodnamn. Agenten kan se att du har nämnt honom eller henne oavsett vilken räckviddsinställning han eller hon har.

Du kan trycka (i skannern) eller klicka (på Intel-kartan) på en annan spelares kodnamn om du vill infoga det i inmatningsfältet.

När någon nämner dig markeras ditt kodnamn och tidpunkten med gult.

Om du använder skannern och COMM är minimerat visas också en gul flik som indikerar att du har blivit nämnd i COMM.