Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Erövra och uppgradera portaler

Erövra en portal

Erövra en portal genom att placera ut resonatorer på den. Resonatorer modulerar och förstärker det naturliga XM-flödet vid portalen så att portalen blir starkare.

   1. Välj portalen när den är inom din handlingsradie.
   2. Tryck på Placera ut resonator.
   3. Välj vilken nivå av resonator du vill använda och tryck på PLACERA UT (observera att du bara kan ställa ut resonatorer på din egen åtkomstnivå eller lägre, så om du är nivå 2 kan du bara använda resonatorer på nivå 1 och nivå 2).

Resonatorer på högre nivå (de kan vara från nivå 1 till nivå 8) gör portalen ännu starkare. Portaler på högre nivåer ger föremål högre nivå (resonatorer, XMP:er, sköldar) när de hackas. Portaler på högre nivå kan också länka till andra portaler på längre avstånd.

En enda spelare kan bara placera ut ett begränsat antal resonatorer per nivå runt en och samma portal vid en given tidpunkt. För att bygga upp en portal till maximal effekt måste du samarbeta med andra spelare:

Resonatornivå Antal resonatorer på denna nivå som en enda spelare kan placera ut på en portal
Nivå 1-resonatorer 8
Nivå 2-resonatorer 4
Nivå 3-resonatorer 4
Nivå 4-resonatorer 4
Nivå 5-resonatorer 2
Nivå 6-resonatorer 2
Nivå 7-resonatorer 1
Nivå 8-resonatorer 1

Rekrytera några vänner och bygg upp starkare portaler tillsammans.

Uppgradera en portal

Du kan uppgradera resonatorer till starkare resonatorer med handlingen UPPGRADERA:

   • Välj en portal och välj Placera ut resonator
   • Välj den resonator som du vill uppgradera från den roterande cirkeln
   • Välj UPPGRADERA om du vill byta ut den mot en starkare (högre nivå) från din packning