Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Det står i skannern att det inte gick att skanna

Om det står i skannern att det inte går att skanna kan det bero på följande:

– Besök Intel-kartan. Om du kan öppna den är det antagligen ett tillfälligt synkroniseringsfel.
– Om du har kontaktat oss om att det inte går att skanna via +NIA OPs på Google+ är det bättre om du skickar e-post till oss. Vi hanterar bara förfrågningar om otillåten användning via e-post.
  • Tillfälligt synkroniseringsfel: testa med att välja Synka nu i skannern. Vänta en liten stund på att synkroniseringen ska bli klar. Det brukar lösa problemet för många agenter.
  • Ditt konto kan ha stängts av på grund av brott mot användarvillkoren för Ingress och riktlinjerna för mötesplatsen. Om du inte har fått något meddelande om det kan du kontakta oss via e-post.

 

Vanliga frågor

Jag tror att jag har blivit blockerad felaktigt. Vad ska jag göra?

  • Skicka e-post till oss från hjälpcentret.
  • Om ditt konto sägs upp på grund av brott mot användarvillkoren för Ingress, inklusive Section 2. Use of the Products - Permissions and Restrictions (Avsnitt 2. Användning av produkterna – tillåtet och förbjudet) får du en bekräftelse via e-post. Om du inte skulle ha läst det avsnittet så noga handlar det bland annat om att förfalska din plats och/eller ansluta till Ingress-klienter eller -servrar på ett otillåtet sätt, inklusive via programvara från tredje part.

 

Hur många anmälningar krävs för att en agent ska stängas av?

  • Det är en missuppfattning att vi stänger av agenter enbart beroende på hur många anmälningar som görs. Så fungerar det inte. Om en agent anmäls av flera unika agenter kan det leda till att vi undersöker saken snabbare, men vi vidtar inga åtgärder mot agenten förrän vi har identifierat och bekräftat interna bevis på olämpligt beteende.
  • Att en och samma person skickar flera anmälningar mot samma agent innebär inte att undersökningen görs snabbare.

 

Vem anmälde mig?

  • För att skydda andra agenters integritet kan vi inte kommentera eller dela information i rapporter. Detta inkluderar agentens kodnamn, fraktion, plats och den typ av otillåten användning som anmäls.

 

Varför berättar inte NIA Ops exakt vad jag har gjort för fel?

  • Vår policy är att inte diskutera detaljerna i specifika ärenden offentligt. Vi kan förstås inte heller kommentera de specifika interna mekanismer som identifierar fusk.
  • Vanliga orsaker till avstängning innefattar bland annat att förfalska din plats och/eller ansluta till Ingress-klienter eller Ingress-servrar på ett otillåtet sätt, inklusive med programvara från tredje part.

 

Varför stänger ni av agenter som använder otillåtna Ingress-program?

  • Ändrade eller anpassade klientprogram kan användas för att manipulera spelets tillstånd på ett otillåtet sätt och indirekt påverka andra spelare negativt. Vi har sett personer som upprepade gånger försöker angripa våra system. För att Ingress ska fortsätta vara roligt måste det spelas på lika villkor.