Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Använda Intel-kartan

Använd Intel-kartan för att visa hur konflikten går globalt, kommunicera med andra agenter och planera länkar och fält. Du kan navigera på kartan genom att panorera och zooma eller hoppa till en plats med sökfältet högst upp på sidan.

Grundläggande funktioner

MU-poäng
Globala och regionala MU-poäng för varje fraktion visas högst upp på Intel-kartan.

 

COMM
Använd COMM-panelen längst ned på kartan för att visa aviseringar eller kommunicera med andra agenter.

 

Portalinformation
Klicka på en portal om du vill visa detaljerad information om portalen, till exempel portalens namn och nivå, eller om du vill börja planera länkar. Välj resonatorer eller moddar om du vill se vilka föremål som har placerats ut på portalen.

 

Funktioner på Intel-kartan

  • Använd knappen Passcode om du vill lösa in lösenkoder.
  • Klicka på knappen Länk om du vill ha en direkt delbar länk till den nuvarande vyn av Intel-kartan. Knappen finns inte i mobilversionen av kartan.
  • Bjud in nya agenter till Ingress med knappen Rekrytera.

Länkplanering

Med länkplaneringsverktyget på Intel-kartan kan du planera länkar och fält och enkelt identifiera potentiellt blockerande länkar.

Börja planera länkar genom att välja en portal du vill länka från. I rutan med portaldata som visas klickar du på knappen för att dra en länk som börjar vid den portalen. Den ursprungliga portalen identifieras med en orange länkriktningsindikator.

Klicka på önskad målportal för att skapa en planerad länk. Innan du klickar på en målportal kan du föra muspekaren över en portal för att se detaljerad information om portalen. Det kan vara praktiskt när du väljer en portal i en grupp portaler som är nära varandra.

Obs! Du kan välja att planera länkar mellan portaler oavsett vilken fraktion som kontrollerar dem eller hur många resonatorplatser som är fyllda.

Länken visas som en orange linje mellan två portaler som du har valt. Blockerande länkar markeras med en streckad röd linje och portalerna som dessa länkar går mellan markeras också rött. Planerade länkar tar inte hänsyn till andra planerade länkar som skulle kunna blockera dem.

Du kan rita hur många planerade länkar du vill. Du kan ta bort en planerad länk när som helst genom att trycka på krysset mitt i länken. Du kan ta bort alla planerade länkar genom att trycka på knappen högst upp till höger på kartan.

Använd knappen om du vill ha en direkt delbar webbadress till Intel-kartan, inklusive dina planerade länkar. Det finns inga begränsningar när du planerar länkar, men bara de fyrtio senast planerade länkarna följer med på den delbara webbadressen.

Poäng för regional cell

På Intel-kartan visas MU-poäng efter fraktion både globalt och per regional cell. På fliken Regional poäng visas information för den cell som visas på Intel-kartan. Om du har zoomat ut så långt att flera celler visas, visas poängen för den cell som är närmast kartans mitt och den cellen markeras i orange.

Välj fliken Regional poäng om du vill visa ett rullgardinsfönster med mer information. I det fönstret kan du se:

  • Cellens namn.
  • Den aktuella MU-poängen för cellen.
  • Resultat från tidigare checkpoints. Rulla nedåt om du vill se fler checkpoint-resultat.
  • De tre bästa agenterna i cellen.
  • Tid till nästa checkpoint.

Använd filter

I världsvyn på Intel-kartan visas de viktigaste länkarna och fälten och de portaler som förbinder dem. När du zoomar in blir kortare länkar synliga. Om du fortsätter zooma in syns alla portaler och du kan använda knappen Filter längst ned till höger på Intel-kartan för att se vilken nivå av portaler som visas.

  • Med nivåfiltret kan du ställa in vilka nivåer av portaler som ska visas. Den lägsta portalnivån beror på kartans zoomningsnivå. Zooma in om du vill se neutrala portaler och portaler med lägre nivå. Filtret ändras automatiskt när du zoomar in eller ut, men du kan också ändra det manuellt genom att klicka på varje nivå.
  • Med hälsofiltret kan du ange maximal hälsoprocent för portaler som du vill visa. Klicka på ett av de procentvärden som visas om du bara vill visa portaler som är på eller under den hälsonivån.

Upptäck och dela uppdrag

Klicka här om du vill veta mer om hur du upptäcker och delar Ingress-uppdrag via Intel-kartan.