Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Föreslå foton eller rapportera problem med portaler

Hjälp oss att hålla en hög kvalitet i portalerna genom att rapportera portaler med felaktig rubrik eller beskrivning eller där placeringen är felaktigt angiven, farlig eller otillgänglig. Du kan också skicka nya foton för portaler som saknar bild, och extra bilder för portaler som redan har bild.

Obs! Vi kan inte ta emot ändringar av titlar eller beskrivningar för historiska markörer. Skicka sådana ändringar till hmdb.org.

Riktlinjer för portaltitlar och portalbeskrivningar

 • Starta Ingress och tryck på en portal så att detaljsidan visas.
 • Tryck på portalens foto.

 1. Föreslå ett foto
  • Tryck på kameraikonen i det nedre högra hörnet för att öppna enhetens kamera eller galleri.
  • När du har tagit en bild och bekräftat den, eller valt en i galleriet, skickar du in ditt bildförslag för granskning genom att trycka på SKICKA.
   Fotot visas i beskuret skick i bekräftelsevyn innan du trycker på SKICKA, men fotot skickas med rätt bildproportioner och beskärs inte.
 2. Redigera titel, beskrivning eller plats
  • Tryck på knappen REDIGERA i övre högra hörnet.
  • Välj REDIGERA TITEL, LÄGG TILL/REDIGERA BESKRIVNING eller REDIGERA PLATS.
  • Ange den rätta titeln eller beskrivningen, eller tryck på och dra på en plats du redigerar på kartan tills markören är på rätt plats.
  • Bekräfta rättelsen med SKICKA.
 3. Rapportera portaler som inte finns, inte uppfyller kriterierna eller är farliga, otillgängliga eller ligger på privat område
  • Tryck på knappen REDIGERA i övre högra hörnet.
  • Välj RAPPORTERA OGILTIG PORTAL och välj varför du anser portalen vara ogiltig.