Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Capsules

Översikt

En Capsule är en sällsynt behållare som kan lastas med flera olika föremål och lämnas på marken åt andra agenter. En Capsule kan lastas och tömmas flera gånger utan att försämras.

Snabba tips

  • När du har en Capsule på dig räknas föremålen i din Capsule mot det maximala antalet du kan ha i din skanner. Du kan inte plocka upp en Capsule om dess innehåll skulle innebära att du bar med dig för många saker. Dessutom räknas en Capsule också som ett föremål.
  • Om du lämnar en Capsule på marken försvinner den efter en tid. Kom överens om tid och plats med den avsedda mottagaren så din Capsule säkert kommer fram.
  • Ett föremål som ligger i en Capsule kan inte användas. En XMP inuti en Capsule kan till exempel inte avfyras och nycklar kan inte användas för att ladda upp eller länka portaler.
  • Om du återvinner en Capsule får du XM för den och alla föremål som ligger i den.
  • En Capsule kan återanvändas. Du kan lasta och tömma dem hur många gånger du vill så länge du inte återvinner dem.

Quantum Capsule

En Quantum Capsule är en särskild Capsule som ger ränta genom att föremålen i den blir fler med tiden. En Quantum Capsule har även alla funktioner som en vanlig Capsule har.

  • Föremål blir bara fler i en Quantum Capsule när du har den på dig. Föremål blir inte fler i en Quantum Capsule som ligger på marken.
  • Föremål som skapas av en Quantum Capsule dyker upp i själva kapseln, så se till att det finns utrymme för nya föremål i din Quantum Capsule. Om din Quantum Capsule är full skapas inga nya föremål.
  • Föremålen i din Quantum Capsule räknas mot gränsen för hur mycket du kan bära, så du måste ha plats kvar för att få nya föremål i din Quantum Capsule. Om du har nått gränsen för föremål skapas inga nya i Quantum Capsule.

Använda en Capsule:

Välj OPS> PACKNING i skannern och tryck på din Capsule. Där kan du välja LASTA, LASTA UR, SLÄPP eller ÅTERVINN för din Capsule.

Tryck på LASTA om du vill fylla kapseln med objekt du har på dig. En cirkel med alla dina föremål visas tillsammans med plus- och minusknappar som du kan använda för att ange hur många av varje föremål du vill lägga i din Capsule.

När du trycker på plusknappen för att öka antalet föremål blir cirkeln låst och knapparna ÖVERFÖR och NOLLSTÄLL aktiveras. Håll in minusknappen eller plusknappen om du snabbt vill välja antalet föremål som ska överföras. Tryck sedan på ÖVERFÖR så flyttas föremålen till din Capsule. Tryck på NOLLSTÄLL om du vill avbryta överföringen och nollställa antalet föremål.

När du är klar att överföra din Capsule med innehåll till en annan agent trycker du på SLÄPP för att lämna den där du befinner dig.

Om du vill plocka upp en Capsule trycker du på den på skannern och trycker på PLOCKA UPP.

Om du vill flytta föremål från en Capsule till din egen packning trycker du på LASTA UR på menyn för din Capsule och följer samma process som när du lägger föremål i den.