Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Hitta och använda lösenkoder

Observera att det inte går att lösa in lösenkoder på iOS-skannern, men iOS-agenter kan lösa in lösenkoder på Intel-kartan.

Hitta lösenkoder

undersökningsforumet kan du följa historien bakom Ingress och hitta svar på frågor om Niantic-projektet, NIA, XM, Shapers och fraktionerna. I inläggen finns lösenkoder gömda som kan ge dig föremål (XMP:er, resonatorer, osv.), XM och AP.

Lösa in lösenkoder

Gör så här på skannern:

  • Starta Ingress på enheten.
  • Tryck på OPS.
  • Bläddra bland de översta menyalternativen till LÖSENKOD och tryck på LÖS IN LÖSENKOD.
  • Ange lösenkoden längst ned på skärmen och lös in med Skicka. Observera att lösenkoder inte är skiftlägeskänsliga.

Gör så här på Intel-kartan:

  • Klicka på Passcode (lösenkod) högst upp till höger.
  • Ange lösenkoden och klicka på SUBMIT (skicka).

Jag får ett felmeddelande när jag anger en lösenkod – vad betyder det?

FelmeddelandeBetydelse
Ogiltig lösenkod (både på skannern och Intel-kartan) Lösenkoden du försökte ange är felstavad eller är inte en lösenkod. Du kan också få det här felmeddelandet på Intel-kartan om lösenkoden du försöker använda har slutat gälla eller om dess gräns har nåtts.
Lösenkodens kretsar är överhettade. Vänta innan du anger en lösenkod igen. För intensiv aktivitet har identifierats och NIA försöker stoppa ytterligare inlösen av lösenkoder. Vi rekommenderar att du ligger lågt tills NIA är mindre vaksamt.
Lösenkoden har redan lösts in (på skannern) eller Ogiltig lösenkod (på Intel-kartan) Lösenkoden du försöker lösa in har slutat gälla eller dess gräns har nåtts.