Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Ingress på Android Wear

Använd Ingress på din Android Wear-enhet för att interagera med portaler var du än är.

Starta Ingress på Android Wear

Du behöver följande för att kunna använda Ingress på Android Wear:

  • Klockan måste vara kopplad till mobilen. Läs mer om hur du kopplar klockan till mobilen.
  • Du måste ha version 7.5 eller senare av plattformen för Google Play-tjänster på både mobilen och klockan. Du kan kontrollera vilken version av plattformen för Google Play-tjänster du har på klockan under Inställningar > Om > Versioner.

Innan du kan använda Ingress på Android Wear måste du vara inloggad i ditt Ingress-konto i skannern på din kopplade mobil. Om du inte är inloggad i Ingress-kontot i skannern på din kopplade mobil uppmanar Ingress på Android Wear dig att öppna Ingress på mobilen. Sedan måste du välja konto. När du har valt konto kan du starta Ingress igen från klockan. Skannern måste inte vara öppen på mobilen för att du ska kunna använda Ingress på Android Wear.

Det finns två sätt att starta Ingress på klockan. Börja med att aktivera urtavlan. Sedan kan du göra på något av följande två sätt:

  1. Tryck på urtavlan > säg ”Ok Google” > säg ”Starta Ingress”.
  2. Tryck på urtavlan > rulla ned till appmenyn > tryck på ikonen för Ingress.

Interagera med portaler

Ingress på Android Wear visas som en radarskärm med fågelperspektiv över världen runt omkring dig. I radarvyn är norr alltid uppåt. Portaler i närheten är små cirklar som tänds när portalradarn passerar över dem. Cirkelns färg visar om portalen kontrolleras av Motståndsrörelsen eller De upplysta eller om den är neutral. Din plats är klockans mitt och din aktionsradie representeras av en orange cirkel runt din plats.

Svep nedåt eller uppåt om du vill visa andra portaler i närheten. Portalens nivå och titel visas högst upp i radarvyn och portalens bild visas i bakgrunden. Radarpunkten för den portal som visas markeras med en pulserande cirkel i radarvyn. Beroende på vilken bärbar enhet du använder visar aktionsradiens mitt antingen vilken riktning du måste röra dig i för att nå portalen eller en pil som pekar mot portalens plats och roterar när du förflyttar dig.

När du är inom räckhåll från en portal ersätts aktionsradien av knappen HACKA. Tryck på knappen för att hacka portalen. Det går inte att hacka en Glyph med Ingress på Android Wear.

En lista över de föremål du har skaffat visas när du har hackat portalen. Dessutom visas en timer över knappen HACKA för att visa hur länge sedan det var du hackade senast. Det måste gå en viss tid efter att du har hackat en portal innan du kan hacka samma portal igen. Hur lång tid du måste vänta kan variera beroende på vilka modar som är installerade på portalen.

Aviseringar

Ingress på Android Wear aviserar dig när det finns portaler i närheten eller inom hackningsavstånd. Om det inte finns några portaler i närheten vibrerar klockan en gång när en eller fler portaler blir synliga på radarskärmen. När en portal kommer inom hackningsavstånd vibrerar klockan två gånger.

Ingress på Android Wear har en snabbaktiveringsfunktion som gör att du snabbt kan hacka nya portaler. När snabbaktivering är aktiverad visas radarvyn varje gång klockans skärm aktiveras och Ingress är aktivt. Du kan aktivera och inaktivera den här inställningen genom att öppna flödeskortet för Ingress, svepa till vänster två gånger och trycka på Inställningar > Snabb aktivering.

Stoppa Ingress på Android Wear

Du kan förhindra att Ingress körs på Android Wear genom att svepa till vänster och trycka på åtgärden Stopp, antingen från flödeskortet eller från radarvyn. För mobiler med Android 4.1 eller senare kan du också expandera aviseringen från mobilen och trycka på Stopp. Ingress på Android Wear körs bara i 30 minuter per session. Därefter stoppas appen och meddelandet Wear-sessionen har avslutats visas.

Från flödeskortet Wear-sessionen har avslutats kan du starta om Ingress på Android Wear genom att svepa till vänster och trycka på åtgärden Start, eller genom att använda någon av metoderna som beskrivs i början av den här artikeln.

Felsökning

Om du får det här meddelandet måste du logga in i ett Ingress-konto från skannern i din kopplade handenhet. Öppna skannern och välj ett Ingress-konto att använda.

Om du får det här meddelandet är Ingress på Android Wear för närvarande inte tillgängligt för din version av Ingress.

Du kan behöva vänta några minuter på att Ingress installeras på klockan.