Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Ordlista och utrustning

Ordlista

AP (handlingspoäng) Du får handlingspoäng (Access Points, AP) när du till exempel erövrar portaler, skapar länkar och bildar fält.
Väntetid Väntetiden (cooldown) är den tid du måste vänta efter att ha hackat en portal innan du kan hacka samma portal igen för att få föremål. Väntetiden blir längre och längre om du hackar samma portal upprepade gånger.
Kontrollfält Om tre portaler länkas bildas ett kontrollfält. Om du upprättar ett kontrollfält får din fraktion högre tankeenhetspoäng beroende på hur tättbefolkat området inom fältet är.
Försämring Resonators försämras naturligt och förlorar XM med tiden om de inte laddas upp.
Placera ut Att ställa upp ett föremål. Resonatorer placeras ut runt portaler för att kontrollera dem.
Fraktion Det finns två huvudfraktioner, eller globala lag, som kämpar om kontrollen: motståndsrörelsen och de upplysta.
Hackning Hackning är ett sätt att få föremål från en portal. Hackning lyckas inte varje gång.
Underrättelsekarta En webbplats där agenter kan se hur konflikten går globalt och kommunicera med andra agenter.
FÖREMÅL Ett förråd för en agents spelföremål. Vyn FÖREMÅL kan öppnas från OPS-panelen.
Tankeenheter (MU) Ett mått på den mänskliga befolkningen som lever under ett kontrollfält. Den globala ställningen i tankeenheter visas i vyn INTEL och på underrättelsekartan.
Portalmod Ett objekt som kan installeras för att öka ett annat objekts kraft eller funktioner. Om en sköldmod installeras på en portal ökar till exempel portalens defensiva kraft.
Skanner Skannern är din mobils tekniska kärna och kan identifiera portaler och interagera med exotisk materia (XM) och XM-konstruktioner som resonatorer och XMP:er.
XM (exotisk materia) XM är en sällsynt och kraftfull form av tripolär energi som läcker in i vårt universum från en annan dimension. Energin utgör grunden för all formarteknik. XM krävs för att driva din skanner. Om din XM sjunker under den kritiska nivån inaktiveras din skanner. Du kan samla in XM (syns som lysande klot på skannerkartan) genom att röra dig genom områdena där de finns. XM samlas in automatiskt av din skanner.

Utrustning

Resonator XM-objekt som används för att driva en portal och kontrollera den för en fraktion
XMP-kanon XM-vapen som används för att förstöra fientliga Resonators och modar och neutralisera portaler.
Ultra Strike En variant av XMP-kanonen med kraftigare explosion men mindre räckvidd
Jarvis Virus Används för att ändra tillhörighet för en portal som tillhör motståndsrörelsen.
ADA Refactor Används för att ändra tillhörighet för en portal som tillhör de upplysta
Power Cube Lagringsplats för XM som kan användas för att ladda upp skannern
Portal Key Används för att skapa länkar och fjärrladda portaler
Capsule Lagringsplats för andra objekt.
Quantum Capsule En lagringsplats för andra objekt där objekten kan mångdubblas med tiden
Mod: Portal Shield Skyddar portalen från angrepp
Mod: Aegis Shield Mycket kraftfull sköld för portaler
Mod: Link Amp Ökar räckvidden för portallänkar
Mod: SoftBank Ultra Link En typ av mod som kan användas på en portal för att förstärka länkarnas räckvidd, förstärka länkförsvaret och tillåta fler utgående länkar
Mod: Heat Sink Förkortar nedkylningstiden mellan portalhackningar
Mod: Multi-Hack Ökar hackningskapaciteten för en portal
Mod: Force Amp Ökar kraften i portalens attacker mot fiender
Mod: Turret Ökar frekvensen i portalens attacker mot fiender