Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Upptäck och dela Ingress-uppdrag

Använd ikonen Uppdrag för att upptäcka Ingress-uppdrag både i skannern och via Intel-kartan.

Skanner

Använd skannern för att hitta bra uppdrag i närheten:

  1. Välj OPS > UPPDRAG för att visa de bästa uppdragen i ditt område.
  2. I detaljvyn för en portal kan du trycka på UPPDRAG för att visa en lista med Uppdrag som utgår från den punkten (dvs. som använder den portalen som första vägpunkt).

Intel-karta

Det finns två sätt att upptäcka uppdrag i hela världen med Intel-kartan:

  1. Välj Uppdrag längst ned i högra hörnet av Intel-kartan om du vill se de 25 bästa uppdragen i den nuvarande kartvyn (om du söker ett specifikt uppdrag måste du tänka på att alla publicerade uppdrag inte visas i den aktuella kartvyn):

    Klicka på ett uppdrag i listan om du vill se mer information om uppdraget, inklusive en beskrivning och en lista med vägpunkter. Om du klickar på ett uppdrag visas också en karta där bara det uppdragets vägpunkter är markerade. Vägpunkter som är Field Trip-kort och inte Ingress-portaler läggs också till på kartan och visas i orange .

    Klicka på bakåtpilen för att återgå till den fullständiga Intel-kartan.

    Observera att om det valda uppdraget är ett dolt uppdrag visas inte specifika vägpunkter eller andra mål i den här vyn. Bara det totala antalet vägpunkter visas och bara den första vägpunkten markeras i kartvyn:

  2. Du kan också hitta uppdrag via Intel-kartan genom att titta efter portaler som är markerade med uppdragsikonen . Om du klickar på Uppdrag som börjar här visas en lista med uppdrag som börjar vid den portalen (dvs. uppdrag som använder den här portalen som första vägpunkt).

Dela

Dela uppdrag du har upptäckt på Intel-kartan genom att klicka hela vägen till informationen om det uppdraget och sedan klicka på Länk i det övre högra hörnet. Länken tar andra agenter direkt till det uppdrag som du har valt.

Dela uppdrag på skannern i vyn med uppdragsinformation. Välj delningsikonen om du vill skicka dina favorituppdrag i Ingress till vänner.