Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Kända problem

Här är en lista med kända problem och vanliga frågor. Se efter i listan om ditt problem är känt. Kontakta oss om problemet inte beskrivs här.

Vi har för närvarande problem med iOS-enheter som inte får aviseringar när agenten har låst upp en ny medalj. Vi undersöker problemet.

Vi är medvetna om att vissa agenter får ett meddelande om att delningen misslyckats när de försöker dela sin agentprofil. Vi arbetar aktivt med att lösa problemet.

Värdet Max Time Portal Held (längsta tid portalen hållits) ska uppdateras ungefär en gång per dag så länge du fortfarande kontrollerar en resonator på portalen i fråga. Även om värdet inte ökar en viss dag räknas fortfarande antalet dagar. Värdet kommer att uppdateras igen om du antingen placerar ut en ny resonator på portalen eller när din svit bryts. Det korrekta antalet dagar representeras (och du får motsvarande Guardian-medaljer) nästa gång det uppdateras.

Anomaly-medaljer delas ut personligen under evenemanget via kort som innehåller lösenkoder, som kan lösas in mot medaljen. Du måste få ett kort personligen för att få en Anomaly-medalj. Vi kan inte dela ut Anomaly-medaljer efter att evenemanget har avslutats.

Exaktheten i GPS-mätningen beror i huvudsak på vilken enhet du använder och anslutningens signalstyrka. Om du har problem med att GPS-mätningen driver kan du starta Ingress och trycka på OPS > ENHET > Platsutjämning och trycka på VÄXLA. Vi arbetar med att förbättra exakthet och stabilitet i GPS-mätningen.

För att du ska kunna tillgodoräkna dig nyrekryteringarna mot rekryterarmedaljen måste inbjudan skickas till exakt samma Google-konto eller Gmail-konto som rekryten använder för att logga in i Ingress. 

För närvarande är det inte möjligt att överföra ett Ingress-spelarkonto från en e-postadress till en annan.

Om det står Loading data (läser in data) på Intel-kartan väldigt länge kan du försöka med att uppdatera sidan.

Skannern ser vit och suddig ut om det inte går att upprätta en Wi-Fi- eller GPS-anslutning. Du måste upprätta en GPS-anslutning för att åtgärda problemet. Om du inte har några XM blir skannern röd och suddig. Då måste du fylla på dina XM-reserver så att de överstiger den kritiska nivån för att skannern ska se normal ut igen.

Skärmens upplösning måste vara minst 480 × 800 pixlar. Enheter vars skärm har lägre upplösning än så kan få problem med att försämrad skannervy påverkar spelet.

Lösning 1: byt tillbaka till @googlemail –

  • Välj Inställningar > Konton och import i ditt Gmail-konto
  • Klicka på Skicka e-post som (det här visas bara om du har möjlighet att ändra din adress)
  • Klicka på Byt till @gmail.com?

Lösning 2: Ta bort ditt tidigare spelarkonto för Ingress och skapa ett nytt konto med din@gmail-adress (rekommenderas för spelare som inte har kommit så långt med Ingress eftersom alla speldata försvinner) -

  • Klicka på Contact us
  • Klicka på Report a bug
  • Klicka på Delete my profile so I can play with an account I recently switched to Gmail

För Ingress krävs att du har en stabil Wi-Fi- eller dataanslutning för att kunna spela. Det gäller även träningsuppdragen. Försök lösa problemet på följande sätt:

  • Starta Ingress med en Wi-Fi-anslutning och växla sedan till en dataanslutning när appen är igång.
  • Om du har en stabil dataanslutning inaktiverar du Wi-Fi-anslutningen och sätter enheten i läget för endast data.