Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Din agentprofil

Tryck på OPS > AGENT i skannern om du vill öppna agentprofilen. Där finns din statistik och dina medaljer.

Om du trycker på enskilda medaljer visas information som namn, beskrivning och vilka antal du måste uppnå medaljens olika nivåer.

Medaljnivåer

Vad du behöver göra för att nå olika medaljnivåer varierar, men det finns fem möjliga nivåer för varje medalj:

Brons (lägst)
Silver
Guld
Platina
Svart (högst)

Statistik

Längst ned i agentprofilen finns värden för vad du har gjort någonsin, senaste månaden och senaste veckan i alla kategorier.

  • Discovery: Fokusera på utforskning om du vill förbättra din statistik i Discovery. Besök helt nya portaler.
  • Building: Se hur viktig du har varit för din fraktions kamp för att säkra tankeenheter med statistik om Hacking, Deploying, Linking och Control Fields.
  • Combat: Följ hur du har påverkat motståndarsidans kamp.
  • Defense: Arbeta på ditt försvar för att få medaljen Guardian.
Avancerade nivåer
För att uppnå nivå 9 till 16 måste du ha ett visst antal AP och en kombination av olika medaljnivåer i din agentprofil. När du höjer din nivå ökar din XM-kapacitet och du kan fjärrladda portaler på längre avstånd.

Vanliga frågor

S: För att vi ska komma tillrätta med det växande antalet nya portalförslag är medaljen Seer tillfälligt avstängd från och med 31 december 2014. Din befintliga status för medaljen Seer sparas och vi fortsätter gå igenom förslag, men nya portaler som skickats efter 31 december 2014 räknas inte för medaljen Seer. Portaler som skickats 31 december eller tidigare räknas.

S: Tyvärr inte. Vi kan inte räkna med portaler som skickats via det gamla e-postsystemet i det här mätvärdet.
S: Max Time Portal Held visar hur länge en portal som du äger och har placerat ut resonatorer på har upprätthållits utan att ha blivit förstörd. Det här värdet uppdateras ungefär en gång om dagen.
För att du ska kunna tillgodoräkna dig nyrekryteringarna mot rekryterarmedaljen måste inbjudan skickas till exakt samma Google-konto eller Gmail-konto som rekryten använder för att logga in i Ingress. Rekryteringen räknas först när rekryten når nivå 3 och har verifieringsmedaljen.

S: Statistiken uppdateras inte någon särskild dag i månaden eller veckan. Värdena uppdateras löpande.

S: Uppladdningsstatistiken visar hur mycket XM du har fyllt på portaler med för att ladda upp dem. Detta inbegriper lokal uppladdning och fjärrladdning, men inte XM som har gått till spillo på grund av ineffektiv fjärruppladdning. Om du till exempel använder 1000 XM för att ladda upp en portal med 80 % avståndseffektivitet, uppdateras uppladdningsvärdet med 800 XM.

S: Uppladdningsaktivitet bör synas inom 15 minuter.