Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Skapa länkar och kontrollfält

Nycklar, länkning och fält

Skapa en länk

Att skapa länkar mellan portaler är ett viktigt steg mot att skapa kontrollfält och vinna tankeenheter (MU) och handlingspoäng (AP). För att en länk ska kunna skapas mellan två portaler gäller följande:

 • Alla de åtta resonatorerna måste ha placerats ut runt både källportalen och målportalen för länken.
 • Var och en av de åtta resonatorerna måste vara över kritisk XM-nivå.
 • Agenten måste ha portalnyckeln till målportalen i sitt förråd.
 • Målportalen måste vara inom källportalens räckvidd, vilken beror på källportalens totala nivå.
 • Länken du vill skapa får inte korsa någon annan länk.

Så här skapar du länken:

 • Stå bredvid källportalen.
 • Tryck på källportalen i skannervyn.
 • Tryck på knappen LINK (länka) i portalens detaljvy.
 • Gör något av följande:
  • Tryck på en markerad portal i skannervyn eller
  • Öppna cirkeln med portalnycklar vid sidan av skannervyn och välj en viss portalnyckel för målportalen.

Länken upprättas när du trycker på BEKRÄFTA.

Skapa ett kontrollfält

Om du länkar ihop tre portaler bildas ett triangulärt fält, ett så kallat kontrollfält, som erövrar befolkningen inom det området för din fraktions räkning.