Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Blockera agenter i COMM

Om du blockerar en agent från att kommunicera med dig

  • kan du inte se den blockerade agentens meddelanden på någon COMM-flik
  • får du inga aviseringar om @messages från den blockerade agenten
  • får du fortfarande automatiska meddelanden om spelarens aktiviteter (till exempel ”Neo förstörde länken ...”).

Så här blockerar du andra agenter så att de inte kan kommunicera med dig i COMM via skannern:

  1. Öppna COMM i skannern.
  2. Tryck länge på namnet på den agent du vill blockera.
  3. Tryck på Blockera agent i COMM > Bekräfta > OK.

Om du vill ta bort blockeringen av agenter via skannern trycker du på Ops > Enhet > Hantera under Blockerade agenter. Tryck sedan på Avblockera bredvid kodnamnet för den agent som du vill kommunicera med.