Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Länka din agentprofil till Google Plus

Översikt

Du kan länka din profil i Google+ till din agentprofil så att andra agenter kan se din profil i Google+. Det är helt valfritt att länka sin profil i G+ till Ingress, och du behöver inte göra det för att kunna ha roligt med Ingress.

Var försiktig med den här funktionen. Andra spelare kan se var du gör saker i spelet. Du kan ta bort länken till din profil i Google+ när som helst i enhetsinställningarna.

Så här länkar du din agentprofil till din profil i G+:

Starta Ingress och tryck på OPS > ENHET.

Rulla ned till avsnittet Länka profil i G+ och tryck på Länk.

Profilskärmen AGENT öppnas och du får bekräfta länkningen innan du fortsätter.

Om du har flera konton i G+ på mobilen får du välja vilket du vill länka till din agentprofil. Tryck på OK när du har valt vilket konto du vill länka.

När du har länkat kontot i G+ till agentprofilen visas ikonen G+ bredvid ditt kodnamn. Om du trycker på den här ikonen visas din länkade profil i G+. Om du trycker på ikonen i en annan agents profil öppnas den agentens profil i G+.

Om du vill ta bort länken till kontot i G+ från din agentprofil trycker du på OPS > ENHET, navigerar till Länka profil i G+ och trycker på Ta bort länk.