Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Rekrytera nya agenter

Ibland ger NIA agenter inbjudningar att rekrytera nya spelare och förbättra fraktionens positioner. Det ligger förstås i ditt intresse att uppmana släkt och vänner att gå med i samma fraktion som du, men de kan välja vilken fraktion de vill.

Bjud in från skannern

  • Välj OPS > Rekrytera
  • Tryck på Rekrytera agenter
  • Skriv den e-postadress som du vill bjuda in och välj Bjud in, eller rulla i kontaktlistan och välj Bjud in bredvid personens namn.
  • Du vet att inbjudan har skickats när du ser att du har en inbjudan mindre kvar högst upp på skärmen.

Bjud in från Intel-kartan

  • Klicka på Rekrytera högst upp till höger
  • Skriv in den e-postadress du vill skicka en inbjudan till och klicka på Skicka.
  • Du vet att inbjudan har skickats när du ser att du har en inbjudan mindre kvar högst upp på skärmen.

Rekryterarmedalj

Rekryterarmedaljen får du om bjuder in och hjälper nya agenter. Lås upp högre medaljnivåer genom att rekrytera fler agenter. För att du ska kunna tillgodoräkna dig nyrekryteringarna mot rekryterarmedaljen måste inbjudan skickas till exakt samma Google-konto eller Gmail-konto som rekryten använder för att logga in i Ingress. Rekryteringen räknas först när rekryten når nivå 3 och har verifieringsmedaljen.