Ingress Hjälp

Skicka en förfrågan

Hur skapar jag Ingress-uppdrag?

Grattis! Du är en uppdragsskapare. Det här är en förmån för betrodda agenter som följer uppdragskriterierna. Flera avvisade uppdrag eller uppdrag som innehåller spam kan leda till att behörigheten att skapa uppdrag dras in.

Om du vill komma igång med det första uppdraget i Ingress besöker du verktyget för att skapa uppdrag och väljer SKAPA NYTT UPPDRAG. För närvarande är möjligheten att skapa uppdrag tillgänglig för alla agenter som har uppnått nivå 7.

Utöver grunderna för hur du skapar ett uppdrag måste du förstå uppdragskriterierna så att uppdraget blir godkänt vid granskningen.

Uppdragstyper och uppdragsinformation

Uppdragen i Ingress utmanar agenter att hitta en rad kulturellt eller estetiskt betydelsefulla platser, så kallade Waypoints. Hur agenterna kommer åt dessa Waypoints är upp till dig:

 • ORDNING – SYNLIG: Agenterna får reda på var Waypoints finns och måste besöka dem i en viss följd.
 • ORDNING – DOLD: Agenterna kan bara se platsen för den första Waypoint-platsen. Resterande är dolda och visas bara via platsledtrådar. Agenterna måste besöka Waypoints i en viss följd.
 • VALFRI ORDNING: Alla Waypoint-platser är synliga för agenterna och de kan besöka Waypoints i valfri ordning för att slutföra uppdraget.

När du har valt vilken typ av uppdrag du vill skapa lägger du till:

 • ett uppdragsnamn (obligatoriskt)
 • en beskrivning (obligatoriskt). Agenterna läser denna och bestämmer sig för om de ska ta sig an uppdraget eller inte.
 • en uppdragsikon (valfritt) som används på fliken UPPDRAG samt på medaljen i agentprofilerna för de som slutför uppdraget. Om du vill publicera utan en bild först och lägga till en senare kan agenter som redan har slutfört uppdraget visa den uppdaterade bilden i sina agentprofiler.

Välja Waypoints

Uppdragens Waypoints kan antingen vara Ingress-portaler eller Field Trip-kort. Båda ingår i verktyget för att skapa uppdrag. Orange cirklar med siffror motsvarar grupper med Waypoints i ett litet område och för att visa enskilda Waypoints måste du zooma in på kartan.

Hitta en Waypoint för uppdraget:

 • Använd söktitlarna och beskrivningarna i kartfältet om du har en viss titel, intressant plats eller viktigt ord i åtanke. Tänk på att sökningen endast sker i det område på kartan som är öppet till vänster.
 • Använd sökfältet Besök plats på kartan för att hitta en viss adress eller korsning. När du har hittat den allmänna platsen klickar du på Waypoints i området för att visa titel och beskrivning.

Tänk på att uppdraget måste börja med en Ingress-portal. Din första Waypoint får inte vara Field Trip-kortet.

När du letar efter Waypoints kan du kolla in andra pågående uppdrag i området genom att klicka på Pågående uppdrag långt ned till vänster. På så sätt undviker du att skapa ett uppdrag som någon annan redan har gjort.

Mål

Varje Waypoint måste ha ett mål. Agenten måste slutföra det första Waypoint-målet innan han eller hon kan fortsätta till nästa Waypoint. Det gäller både dolda Waypoints och uppdrag i en viss följd.

Mål Kommentarer
Visa denna Field Trip Waypoint  
Hacka den här portalen  
Installera en mod på den här portalen Om du installerar en mod räknas det som att du har klarat målet. För närvarande går det inte att ange vilka modagenter som måste användas. Tänk på att om denna Waypoint är en portal och inte ägs av agentens fraktion så måste den erövras innan en mod kan installeras.
Erövra den här portalen åt din fraktion Om portalen redan tillhör din fraktion kan du installera eller uppgradera en resonator eller installera en mod så att de kan passera denna Waypoint.
Skapa en länk från den här portalen När du skapar en länk räknas det som att målet är slutfört. För närvarande går det inte att ange vilka portalagenter som du måste länka till. Tänk på att om denna Waypoint är en portal och inte ägs av agentens fraktion så måste den erövras innan en länk kan skapas.
Skapa ett fält med den här portalen När du skapar ett fält räknas det som att målet är slutfört. För närvarande går det inte att ange exakt vilka andra portaler som fältet ska bestå av. Tänk på att om denna Waypoint är en portal och inte ägs av agentens fraktion så måste den erövras innan ett fält kan skapas.
Ange lösenfrasen
 • Agenter som försöker slutföra uppdraget måste ange lösenfrasen ordagrant för att kunna fortsätta.
 • Bra lösenfraser är kopplade till Waypoint, kan inte listas ut enkelt, innehåller flera svarsalternativ och bör innehålla anvisningar om hur agenten ska ange lösenfrasen för att slutföra uppdraget. Bra lösenfraser ska även kunna upptäckas av agenter som befinner sig vid denna Waypoint.
 • Exempel:
  • Lösenfras: Vad kännetecknar kyrkan på Park Street i Boston? Välj A, B, C eller D A) målade fönster B) ett kors på en tegelfasad C) en klocka på en tegelfasad D) en guldspira.
  • Svar på lösenfras: C

Skicka uppdrag till granskning

När du har lagt till önskade Waypoints kan du förhandsgranska uppdraget innan du klickar på Skicka uppdrag >>.

Se till att du har gjort alla ändringar innan du klickar på Skicka uppdrag>>. När du har skickat uppdraget kan du fortfarande göra ändringar, men du måste ta tillbaka det från granskningen och förlorar därmed din plats i kön.

När du har skickat uppdraget visas det som (Granskas). Granskningstiderna varierar och det kan ta upp till ett par veckor. När det har granskats ändras statusen från Skickat till Publicerat (om det blivit godkänt) eller Utkast (om det inte godkänts). Du får ett e-postmeddelande med information om uppdraget godkänts eller inte.

Varför avvisades mitt uppdrag?

Radera konto, överföra äganderätt och byta fraktion

Tyvärr kan vi för närvarande inte överföra äganderätt till uppdrag från ett konto till ett annat.

Om du raderar Ingress-kontot eller hela Google-kontot raderas inte uppdragen som du har skapat. Kodnamnet kommer dock inte längre att vara kopplat till dessa uppdrag när de visas för spelare.

Om du dessutom byter fraktion och återställs till nivå 1 med 0 AP förlorar du åtkomsten till verktyget för att skapa uppdrag tills du når nivå 7 igen.

Kända problem

 • Lösenfraser för uppdrag godkänner inte tecken i alla språk: Vi är medvetna om problemet och lägger till stöd för flera språk.