Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Intel: punktacja regionalna

Omówienie

Zmagania między Oświeconymi i Ruchem Oporu nabrały charakteru lokalnego. Świat został podzielony na komórki regionalne (Cell), które możesz zobaczyć w skanerze Ingress. Lokalni agenci terenowi Ingress walczą podczas kilkudniowych okresów, rywalizując o kontrolę nad jak największą liczbą jednostek Mind Unit (MU) na danym obszarze.

Rywalizacja polega na utrzymywaniu kontroli nad polami jednostek Mind Unit podczas punktów kontrolnych Checkpoint, które następują co pięć godzin i powodują naliczanie wyników. Każdy okres zmagań trwa 175 godzin. Jeśli frakcja utrzymuje pole Control Field w momencie punktu Checkpoint, jednostki MU z tego pola zostają dodane do bieżącego wyniku frakcji w danej komórce. Frakcja o najwyższej średniej liczbie jednostek MU na zakończenie 175-godzinnego cyklu (Cycle) wygrywa to starcie.

Wskazówki

  • Każdy cykl trwa 175 godzin.
  • Punkty kontrolne Checkpoint następują w trakcie cyklu co pięć godzin. W każdym jest ich 35.
  • Na liczbę jednostek MU wpływają tylko pola utrzymywane w momencie danego punktu Checkpoint. Wyniki nie aktualizują się w czasie rzeczywistym między kolejnymi punktami.
  • Wyniki aktualizują się w momencie każdego punktu Checkpoint. Jednostki MU utrzymywane podczas poszczególnych punktów tworzą średnią, która określa wynik każdej frakcji.
  • Jeśli w momencie punktu Checkpoint pole Control Field obejmuje wiele komórek regionalnych, jednostki MU zostają podzielone między te komórki proporcjonalnie do obszaru pola w każdej z nich.

Globalna liczba jednostek Mind Unit

W skanerze kliknij kolejno OPS > INTEL, by otworzyć widok z globalną liczbą MU.

Słupki ENL (Oświeceni) i RES (Ruch Oporu) na wykresie pokazują średnią liczbę MU uzyskaną w bieżącym 175-godzinnym cyklu rywalizacji. To inny wynik niż widoczna na mapie Intel globalna liczba MU, która odzwierciedla liczbę jednostek MU utrzymywanych w danej chwili.

Widok komórki regionalnej

Aby otworzyć widok komórki regionalnej, kliknij WYNIKI REGIONALNE. Zobaczysz informacje o komórce, w której aktualnie jesteś.

Każda komórka geograficzna ma unikalny kryptonim. Na przykład na ilustracji powyżej jest komórka AM01-CHARLIE-02. Agenci nie mogą zastępować kryptonimów własnymi nazwami.

Słupki ENL (Oświeceni) i RES (Ruch Oporu) na wykresie pokazują średnią liczbę MU uzyskaną w bieżącym 175-godzinnym cyklu rywalizacji. Wynik to średnia liczba jednostek MU utrzymywanych przez każdą frakcję podczas punktów kontrolnych Checkpoint, które następują co pięć godzin.

Po kliknięciu HISTORIA zobaczysz historię wyników cykli w danej komórce.

Najlepsi agenci

Po kliknięciu POZOSTALI AGENCI w widoku komórki regionalnej zobaczysz listę 50 najlepszych agentów z każdej frakcji w tej komórce i bieżącym cyklu.

Ranking najlepszych agentów powstaje na podstawie liczby jednostek MU, które zdobyli oni w bieżącym cyklu. Tylko agent, który utworzył trzeci link i zamknął pole, uzyskuje jednostki MU na liście najlepszych agentów. Jeśli utworzone pole zostało zniszczone przed pomiarem w punkcie Checkpoint, jednostki MU wliczają się do rankingu najlepszych agentów, ale nie do łącznego wyniku w komórce regionalnej.

Wyświetlanie innych komórek

Jeśli chcesz zobaczyć listę komórek sąsiadujących z tą, w której jesteś, kliknij AKTYWNOŚĆ W KOMÓRCE. Możesz przeglądać aktywność w pobliskich komórkach, ale obecnie nie ma opcji wyszukiwania i wyświetlania konkretnej komórki.