Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Korzystanie z Intel Map (mapy wywiadowczej)

Intel Map (mapa wywiadowcza) w Ingress umożliwia wyświetlenie globalnego stanu gry, komunikację z innymi agentami oraz planowanie linków i pól. Możesz poruszać się po niej, przesuwając ją i powiększając lub pomniejszając. Możesz też przenieść się do wybranej lokalizacji, używając paska wyszukiwania w prawym górnym rogu strony.

Podstawowe funkcje

Wynik Mind Unit (jednostek umysłu)

U góry mapy wywiadowczej wyświetlany jest regionalny wynik Mind Unit dla każdej frakcji.

COMM

Panel COMM w lewym dolnym rogu mapy umożliwia wyświetlanie alertów i komunikowanie się z innymi agentami.

Szczegóły portalu

Kliknij portal, by wyświetlić szczegółowe informacje o nim, takie jak jego nazwa i poziom, lub zacząć planowanie linków. Wybierz Resonators (rezonatory) lub Mods (moduły), by zobaczyć, co jest zainstalowane w portalu.

Funkcje mapy wywiadowczej

  • Użyj przycisku Passcode (hasło), by wykorzystać hasła.
  • Użyj przycisku Link, by uzyskać bezpośredni, gotowy do udostępnienia link do bieżącego widoku mapy wywiadowczej. Tego przycisku nie ma w mobilnej wersji mapy.
  • Zaproś nowych agentów do Ingress przy użyciu przycisku Recruit (Rekrutuj).

Planowanie linków

Narzędzie planowania linków na mapie wywiadowczej umożliwia zaplanowanie linków i pól oraz łatwą identyfikację potencjalnych linków blokujących.

Aby rozpocząć planowanie linków, wybierz portal, z którego ma wychodzić link. W oknie danych portalu kliknij przycisk , by narysować rozpoczynający się od niego link. Portal początkowy zostanie oznaczony pomarańczowym wskaźnikiem kierowania linku.

Aby utworzyć planowany link, kliknij wybrany portal docelowy. Zanim to zrobisz, możesz najechać na portal, by zobaczyć szczegółowe informacje o nim. Przydaje się to podczas wybierania spośród grupy blisko położonych portali.

Uwaga: możesz planować linki między dowolnymi portalami, bez względu na frakcje sprawujące nad nimi kontrolę i liczbę wypełnionych gniazd na rezonatory.

Link jest wyświetlany jako pomarańczowa linia między dwoma wybranymi portalami. Linki blokujące są zaznaczone przerywaną czerwoną linią, a łączone przez nie portale są podświetlone na czerwono. Planowane linki nie wykrywają innych planowanych linków jako potencjalnie blokujących.

Nie ma ograniczeń co do liczby planowanych linków, które możesz narysować. Planowany link możesz w każdej chwili usunąć, naciskając X na jego środku. Aby usunąć wszystkie planowane linki, naciśnij przycisk w prawej górnej części mapy.

Użyj przycisku , by uzyskać bezpośredni, gotowy do udostępnienia URL mapy wywiadowczej z zaplanowanymi przez Ciebie linkami. Chociaż przy planowaniu linków nie ma żadnych ograniczeń, udostępniany URL będzie zawierał jedynie czterdzieści ostatnio zaplanowanych linków.

Wynik regionalnej komórki

Mapa wywiadowcza pokazuje wynik Mind Unit frakcji zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie regionalnej komórki. Karta Regional Score (Wynik regionalny) pokazuje informacje o komórce, którą właśnie wyświetlasz na mapie wywiadowczej. Jeśli mapa jest oddalona tak, że widać wiele komórek, wyświetlany jest wynik dla komórki znajdującej się najbliżej środka mapy. Zostanie ona podświetlona na pomarańczowo.

Wybierz kartę Regional Score (Wynik regionalny), by wyświetlić okno z większą liczbą informacji. Są to:

  • Nazwa komórki.
  • Bieżący wynik Mind Unit komórki.
  • Wyniki z wcześniejszych punktów kontrolnych. Przewiń sekcję w dół, by zobaczyć ich więcej.
  • Trzech najlepszych agentów w komórce.
  • Czas do następnego punktu kontrolnego.

Korzystanie z filtrów

Filtry w prawej dolnej części mapy umożliwiają wybór kryteriów wyświetlania portali.

  • Filtr Level (Poziom) umożliwia określenie zakresu poziomów portali, które chcesz wyświetlać. Minimalny poziom portalu zależy od poziomu powiększenia mapy – powiększ ją, by wyświetlić portale o niższym poziomie lub neutralne. Filtr zmienia się automatycznie podczas powiększania i pomniejszania, ale możesz zmienić go ręcznie, klikając dany poziom.
  • Filtr Health (Kondycja) umożliwia wyświetlenie maksymalnego procentowego poziomu stanu wyświetlanych portali. Kliknij jedną z widocznych wartości procentowych, by zobaczyć jedynie portale o takiej samej lub niższej kondycji.