Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Kapsuły

Omówienie

Capsule (Kapsuła) to rzadko występujący pojemnik, w którym można umieścić wiele elementów ekwipunku. Agenci mogą pozostawić (upuścić) kapsułę w wybranym miejscu, by wymienić się wieloma przedmiotami naraz. Kapsułę można zapełniać i opróżniać wiele razy bez uszczerbku na stanie samego pojemnika.

Wskazówki

  • Jeśli kapsuła znajduje się w ekwipunku, liczba znajdujących się w niej elementów pomniejsza maksymalną liczbę przedmiotów dostępnych w skanerze. Nie możesz podnieść kapsuły, jeśli jej zawartość spowodowałaby przekroczenie limitu przedmiotów w ekwipunku. Pamiętaj również, że sama kapsuła zajmuje miejsce jednego przedmiotu.
  • Jeśli upuścisz kapsułę na ziemię, po pewnym czasie zniknie. Aby upewnić się, że odbiorca otrzyma kapsułę, uzgodnij z nim miejsce i godzinę, by pozostawić ją w odpowiednim momencie.
  • Gdy element znajduje się w kapsule, jest w stanie magazynowania i nie można go używać. Na przykład nie można odpalać ładunków XMP ani używać kluczy do ładowania lub linkowania portali.
  • Recykling kapsuły powoduje otrzymane energii XM za kapsułę i wszystkie znajdujące się w niej przedmioty.
  • Kapsuł można używać wielokrotnie. Możesz ładować i rozładowywać kapsułę dowolnie wiele razy, chyba że poddasz ją recyklingowi.

Kapsuła Quantum

Kapsuła Quantum to specjalna kapsuła, która po pewnym czasie pomnaża przechowywane w niej elementy. Poza tym działa jak zwykła kapsuła.

  • Kapsuła Quantum powiela elementy tylko wtedy, gdy znajduje się w ekwipunku. Nie robi tego po umieszczeniu na ziemi.
  • Elementy tworzone przez kapsułę Quantum pojawiają się bezpośrednio w niej, dlatego warto mieć w środku trochę wolnego miejsca. Jeśli kapsuła osiągnie limit przedmiotów, nie utworzy nowych.
  • Przedmioty w kapsule Quantum pomniejszają limit przedmiotów w ekwipunku. Dbaj więc o to, by mieć w nim wolne miejsce, by kapsuła mogła tworzyć nowe przedmioty. Jeśli liczba przedmiotów w ekwipunku osiągnęła limit, kapsuła Quantum nie może tworzyć nowych.

Aby użyć kapsuły:

W skanerze kliknij OPS > EKWIPUNEK, a potem kliknij kapsułę. Gdy ją wybierzesz, możesz wykonać jedną z tych czynności: ŁADUJ, WYŁADUJ, UPUŚĆ lub RECYKLING.

Aby dodać do kapsuły elementy z ekwipunku, kliknij ŁADUJ. Pokaże się ruchome menu ze wszystkimi przedmiotami w ekwipunku wraz z przyciskami plusa i minusa do określenia, jaką ich liczbę chcesz przechować w kapsule.

Gdy klikniesz przycisk plusa, by zwiększyć liczbę przedmiotów, ruchome menu zablokuje się na wybranym typie przedmiotów i aktywują się przyciski PRZENIEŚ i RESETUJ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk plusa lub minusa, by szybko wybrać liczbę elementów do przeniesienia. Następnie kliknij PRZENIEŚ, by dodać przedmioty do kapsuły. Kliknij RESETUJ, by przerwać przenoszenie i ustawić liczbę elementów na 0.

Jeśli chcesz podarować kapsułę wraz z zawartością innemu agentowi, kliknij UPUŚĆ, by umieścić ją w miejscu, w którym się znajdujesz.

Aby podnieść kapsułę, kliknij ją w skanerze, a potem kliknij WEŹ.

Aby przenieść elementy z kapsuły do ekwipunku, w menu kapsuły kliknij WYŁADUJ, a potem wykonaj te same czynności jak przy ładowaniu kapsuły.