Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Odkrywanie i używanie haseł

Wykorzystywanie haseł jest niemożliwe w skanerze na iOS, ale agenci używający urządzeń z tym systemem mogą wykorzystywać hasła na mapie Intel (Wywiad).

Znajdowanie haseł

Korzystaj z tablicy wywiadowczej, by poznać fakty o Ingress i odpowiedzi na pytania o Niantic Project, agencję NIA, energię XM i Shaper oraz każdą z frakcji. Z haseł ukrytych w elementach publikowanych na tablicy możesz uzyskać elementy (np. ładunki XMP i obiekty Resonator), a także energię XM i punkty dostępu (AP).

Wykorzystywanie haseł

W skanerze:

  • Uruchom Ingress na urządzeniu.
  • Kliknij OPS.
  • Przewiń menu górne do pozycji HASŁO, a potem kliknij WYKORZYSTAJ HASŁO.
  • Wpisz hasło u dołu ekranu, a następnie kliknij Prześlij, by je wykorzystać. W hasłach nie jest rozróżniana wielkość liter.

Na mapie Intel:

  • W prawym górnym rogu kliknij Hasło.
  • Wpisz hasło i kliknij PRZEŚLIJ.

Po wpisaniu hasła pojawia się komunikat o błędzie. Co on oznacza?

Komunikat o błędzieZnaczenie
„Nieprawidłowe hasło” w skanerze i na mapie Intel Podane hasło zawiera błąd lub wpisany ciąg znaków nie jest hasłem. Taki komunikat może się również pokazać na mapie wywiadowczej, jeśli hasło straciło ważność lub został osiągnięty limit jego użycia.
„Układ do odczytywania haseł się przegrzewa. Odczekaj chwilę przed ponownym wpisaniem hasła”. Agencja NIA wykryła nadmierną aktywność i zatrzymała możliwość wykorzystania haseł. Odczekaj chwilę, by NIA wyłączyła blokadę.
„Hasło zostało w pełni wykorzystane” w skanerze lub „Nieprawidłowe hasło” na mapie Intel Hasło jest już nieważne lub został osiągnięty limit jego użycia.