Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Słowniczek i lista przedmiotów

Słowniczek

AP (Access Points) Punkty, które otrzymujesz za wykonanie określonych zadań, takich jak przejęcie portalu czy utworzenie linku lub pola.
Okres oczekiwania Czas, jaki musisz odczekać, zanim ponownie spróbujesz zhakować ten sam portal i zdobyć przedmioty. Im więcej prób zhakowania portalu podejmiesz, tym dłuższy stanie się okres oczekiwania
Control Field Pole kontrolne. Aby je utworzyć, połącz ze sobą trzy portale. Utworzenie pola Control Field zwiększa wynik MU (Mind Unit) Twojej frakcji. Liczba zdobytych jednostek MU zależy od gęstości zaludnienia na obszarze, w którym znajduje się pole..
Zużycie Obiekty Resonator z upływem czasu ulegają naturalnemu zużyciu i tracą swoją energię XM, dlatego trzeba je doładowywać.
Montowanie Czynność polegająca na zainstalowaniu obiektu. Obiekty Resonator montuje się w portalach, by móc je kontrolować.
Frakcja Istnieją dwie główne frakcje (globalne zespoły) walczące o kontrolę: Ruch Oporu i Oświeceni.
Hakowanie Sposób na zdobywanie przedmiotów z portali.
Mapa Intel (Intel Map) Strona internetowa, na której można sprawdzić aktualny stan całego konfliktu i komunikować się z innymi agentami.
EKWIPUNEK Ekwipunek obejmuje przedmioty z gry należące do agenta. Widok ITEMS jest dostępny w panelu OPS (Operacje).
Mind Units (MU) MU, Jednostki umysłów. Miara oznaczająca liczbę ludzi, którzy przebywają w polach Control Field (Pole kontroli). Łączna liczba jednostek MU jest podana w widoku INTEL (Wywiad) i na mapie wywiadowczej.
Portal Zwykle kryją się pod postacią publicznych dzieł sztuki (takich jak rzeźby i pomniki), wyjątkowych obiektów architektonicznych, zewnętrznych murali, budynków historycznych i unikalnych firm lokalnych. Portale to miejsca, które świadczą o ludzkiej kreatywności i pomysłowości. Emanują one energią XM (eXotic Matter). Na skanerze portale należące do Oświeconych są oznaczone kolorem zielonym, a te kontrolowane przez Ruch Oporu – niebieskim. Portale neutralne są szare. Portale można przejmować dla swojej frakcji, łączyć w celu utworzenia pola Control Field oraz hakować, by zdobywać przedmioty.
MOD portalu Modyfikacja, którą można zainstalować, by zwiększyć moc lub możliwości innego obiektu. Na przykład zainstalowanie modyfikacji tarczy (Shield MOD) w portalu wzmacnia jego obronę.
Skaner Podstawowa technologia instalowana w Twoim telefonie, dzięki której możesz wykrywać portale oraz używać energii XM i obiektów XM (takich jak Resonator czy XMP).
XM (eXotic Matter) Rzadka i potężna forma energii trójpolarnej, która przedostaje się do naszego wszechświata z innego wymiaru. To na niej opiera się cała technologia Shaper. Energia XM jest niezbędna do zasilania skanera, a także strzelania z XMP i umieszczania obiektów Resonator. Jeśli jej poziom spadnie poniżej pewnego progu, skaner przestanie działać. Energię XM – świecące kule na mapie skanera – można zbierać, poruszając się po oznaczonych obszarach. Skaner będzie ją gromadzić automatycznie. Energię XM można też zdobywać, poddając przedmioty recyklingowi.

Lista przedmiotów

Resonator Rezonator. Obiekt XM używany do zasilania portalu i przejmowania go dla frakcji.
Xmp Burster Ładunek XMP. Broń XM używana do niszczenia wrogich obiektów Resonator i Mod oraz neutralizowania portali.
Ultra Strike Ultrauderzenie. Inna wersja Ładunku XMP – ma większą moc, ale mniejsze pole rażenia.
Jarvis Virus Wirus Jarvis. Pozwala zmienić przynależność portalu frakcji Resistance.
ADA Refactor Refaktor ADA. Pozwala zmienić przynależność portalu frakcji Enlightened.
Power Cube Sześcian mocy. Przechowuje energię XM używaną do doładowywania aplikacji Scanner.
Portal Key Klucz do portalu. Pozwala łączyć i zdalnie doładowywać portale.
Capsule Kapsuła. Pojemnik do przechowywania innych obiektów.
Quantum Capsule Kapsuła MUFG. Pojemnik do przechowywania innych obiektów, umożliwiający z czasem ich zwielokrotnienie.
MOD: Portal Shield Moduł: tarcza portalu. Osłania portal przed atakami.
MOD: Aegis Shield Moduł: tarcza portalu. Zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed atakami.
MOD: Link Amp Moduł: wzmacniacz linku. Zwiększa zasięg linku portalu.
MOD: SoftBank Ultra Link Moduł: ultralink SoftBank. Można go dodać do portalu, by zwiększyć zasięg linku, wzmocnić jego obronę i zezwolić na więcej linków wychodzących.
MOD: Heat Sink Moduł: chłodnica. Skraca czas do kolejnego hakowania portalu.
MOD: Multi-hack Moduł: multihaker. Zwiększa możliwości hakowania portalu.
MOD: Force Amp Moduł: wzmacniacz mocy. Zwiększa moc ataków portalu na wroga.
MOD: Turret Modyfikacja: wieżyczka. Zwiększa częstotliwość ataków portalu na wroga.