Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Rozmowa z innymi graczami przez komunikator COMM

Na mapie Intel oraz w prawym dolnym rogu skanera znajdziesz komunikator COMM, który pozwala omówić strategię z innymi graczami w Ingress.

Kanały i zasięg

COMM ma dwa kanały: Wszystko kieruje Twoje wiadomości do agentów obu stron, a Frakcja – tylko do tych, którzy należą do Twojej frakcji.

Oba kanały mają opcję dostosowania zasięgu. Przesuń trójkąt w lewo lub w prawo, by zobaczyć w COMM aktywność lokalną (w promieniu 20 km), regionalną (w promieniu 200 km) lub globalną.

@wzmianka skierowana do innego gracza

Jeśli w COMM chcesz skierować wiadomość do innego gracza, wpisz znak @ i jego kryptonim. Agent otrzyma Twoją @wzmiankę niezależnie od swoich ustawień zasięgu.

Aby w polu wiadomości wstawić kryptonim gracza, kliknij go w skanerze lub na mapie Intel.

Gdy otrzymasz @wzmiankę, Twój kryptonim i godzina wiadomości są podświetlone na żółto.

Jeśli karta COMM w skanerze jest zwinięta, po odebraniu @wzmianki zmieni kolor na żółty.