Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Kryteria misji

Świat wokół ciebie nie jest tym, czym się wydaje. Misje Ingress to przygoda, w której Agenci dokonują odkryć i zarabiają kredyty na medale za operacje specjalne.

Co sprawia, że misja jest jakościowa?

Misje powinny być zabawne i skomplikowane oraz pomagać innym Agentom odkrywać twoje miasto. Oto niektóre wskazówki pomocne w tworzeniu jakościowych Misji:

Wybierz temat

Popularne misje mają główny motyw, który pomaga Agentom zrozumieć swój cel. Oto przykłady dobrych tematów:

 • Misje, które pozwalają Agentom poznawać Agentom życie kulturalne miasta... najlepsze jedzenie, wspaniałe dzieła sztuki, główne atrakcje turystyczne i inne zapadające w pamięć miejsca.
 • Misje, które skupiają się na historii lub postaciach historycznych, jak np. misja na bostońskim szlaku wolności lub misja poświęcona najważniejszym etapom życia Ralpha Waldo Emersona.
 • Misje na temat kultury popularnej, np. wycieczki do miejsc, w których kręcono filmy, ulubione kawiarnie, restauracje lub miejsca odpoczynku miejscowego zespołu muzycznego.
 • Wycieczki po kampusie uczelni.
 • Fitness (np. zhackowanie wszystkich portali wzdłuż ścieżki do spaceru lub biegania).
 • Misje, które opowiadają interesujące historie lub zabierają Agentów w kreatywną podróż.

Twórz dobre treści

Ulepsz misję, dodając do niej właściwy obraz. Napisz wspaniały opis misji. Rozważ dodanie specjalnych komentarzy do każdego punktu pośredniego. Dzięki temu misja stanie bardziej interesująca i wciągająca dla innych Agentów.

Kształtuj realistyczne oczekiwania

Agenci nie mogą jednocześnie wykonywać kilka Misji jednocześnie. Zbyt długie i skomplikowane misje mogą zmusić Agentów do opuszczenia misji w połowie. Aby podnieść szansy na ukończenie, załącz informacje na temat długości trwania, odległości do przebycia, lepszym sposobie przemieszczania się (pieszo lub rowerem) itd. Dla misji plakatowych należy podawać początek i koniec misji, które pomagają Agentowi lepiej planować swój dzień.

Dodaj wyzwanie

Rób swoje misje bardziej skomplikowane, używając fraz kodowych w oparciu o informacje ze środowiska lub samej misji czy też za pomocą ukrytych punktów pośrednich. Pomoże to przemienić cały świat w prawdziwe polowanie. Postaraj się, aby Agenci sami badali portale w poszukiwaniu odpowiedzi lub drogi do kolejnego punktu pośredniego.

Ilość polubień twoje misji wskazuje odsetek Agentów, którzy ocenili misję pozytywnie. Agenci mogą zwrócić się do ciebie przez COMM z sugestiami lub opinią na temat twoich misji. Wcielenie tych sugestii jest wspaniałą metodą na podniesienie twojego ratingu.

Aby zbadać inne działające misje w tym obszarze, przy tworzeniu misji kliknij przycisk "Live Missions" na widoku mapy. Spróbuj utworzyć misje, które wypełniają niewykorzystane obszary, treści lub temat.

Dlaczego odrzucono misję?

Najczęstsze powody odrzucenia misji podano niżej. Jeśli twoją misję odrzucono, przejrzyj poniższe kryteria i użyj ich jako wskazówki, aby ulepszyć jakość swojej misji przed jej ponownym zgłoszeniem.

Problemy z jakością

 • Twojej misji brakuje jasnego lub pomocnego opisu.
 • Obraz, opis i (lub) nazwa misji nie są związane z wybranymi punktami pośrednimi.

Niewłaściwe treści, w tym ujawnienie danych osobowych

 • Misja zawiera niewłaściwy obrazy lub tekst (np. przekleństwa, nieprzyzwoitości lub oszczercze wyrazy).
 • Główną intencją misji jest trolling, molestowanie, maltretowanie, atak na kogoś lub ośmieszanie.
 • Tekst lub obraz misji ujawnia informacje o twojej tożsamości lub o tożsamości innego Agenta, w tym (lecz nie ograniczając się) rzeczywiste imiona, numery telefonu, adresy itd.
 • Misja zawiera pełne lub częściowe nazwy kodowe/imiona Agentów (np. "Idea misji od @NIAGameMaster" lub "to jest ulubione miejsce odpoczynku neo" itd.)
 • Misja zawiera klucze lub hasła, które wymagają kontaktu z pewną osobą w celu uzyskania odpowiedzi lub nie mogą być znaleziono w oparciu o środowisko misji.

Niepełne lub promocyjne zawartości/Spam

 • Celem misji jest promowanie strony internetowej lub czegoś podobnego.
 • Misja zawiera URL lub adresy e-mail.

Problemy z marką handlową lub prawem autorskim

 • Użyto obrazu lub tekstu, który nie jest twoim (lub na użycie którego nie jesteś uprawniony) lub składa się z logotypu.
 • Tekst oświadcza, że misja jest "oficjalna" lub w inny sposób zakłada, że jest szczególnie wyróżniona lub zatwierdzona przez Niantic (np. "Oficjalna misja londyńska Ingress")
 • Użycie oficjalnych logotypów Niantic lub nazw wydarzeń (NL1331, Mission Day itd.)

Pamiętaj, że nadmiar odrzuceń, spamowanie lub molestowanie przez misje może doprowadzić do zawieszenia możliwości tworzenia misji.

Powodzenie, Agencie! Niech twoje misje prowadzą i inspirują wielu Agentów!