Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Łączenie profilu agenta z profilem Google+

Omówienie

Aby inni agenci mogli przeglądać Twój profil Google+, możesz połączyć go ze swoim profilem agenta. Łączenie profilu G+ z Ingress jest całkowicie opcjonalne – jego brak w żaden sposób nie zakłóci przyjemności z gry.

Podczas korzystania z tej funkcji zachowaj ostrożność. Miejsca Twoich działań w grze będą widoczne dla innych graczy. Profil Google+ możesz w każdej chwili odłączyć w ustawieniach urządzenia.

Aby połączyć profil agenta z profilem Google+:

Uruchom Ingress i kliknij OPS > URZĄDZENIE.

Przewiń w dół do sekcji Połącz profil G+, a potem kliknij Połącz.

Pokaże się ekran profilu AGENT, na którym musisz potwierdzić chęć połączenia, zanim wykonasz kolejne czynności.

Jeśli na telefonie masz kilka kont Google+, możesz wybrać, które z nich chcesz połączyć ze swoim profilem agenta. Wybierz konto do połączenia i kliknij OK.

Po połączeniu konta Google+ z profilem agenta obok Twojego kryptonimu pojawi się ikona Google+. Jeśli ją klikniesz, otworzy się Twój połączony profil Google+. Kliknięcie tej ikony w profilu innego agenta otworzy jego połączony profil Google+.

Aby odłączyć konto Google+ od profilu agenta, kliknij OPS > URZĄDZENIE, a potem przejdź do sekcji Połącz profil G+ i kliknij Odłącz.