Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Rekrutowanie agentów

Agencja NIA okresowo rozdaje agentom zaproszenia, by mogli zwerbować nowych graczy i zwiększyć szanse swojej frakcji. Rozumiemy, że możesz namawiać znajomych i członków rodziny, by dołączyli do Twojej frakcji, ale ostateczny wybór należy do nich samych.

Zapraszanie w skanerze

  • Kliknij OPS > Rekrutuj.
  • Kliknij Rekrutuj agentów.
  • Wpisz adres e-mail, na który chcesz wysłać zaproszenie, i kliknij Zaproś lub przewiń listę kontaktów i kliknij Zaproś obok imienia i nazwiska osoby.
  • Kiedy zaproszenie zostanie wysłane, ich liczba (widoczna u góry ekranu) zmniejszy się o jedno.

Zapraszanie na mapie Intel (Wywiad)

  • Kliknij Recruit (Rekrutuj) w prawym górnym rogu strony.
  • Wpisz adres e-mail, na który chcesz wysłać zaproszenie, i kliknij Send (Wyślij).
  • Kiedy zaproszenie zostanie wysłane, ich liczba (widoczna u góry ekranu) zmniejszy się o jedno.

Medal za rekrutowanie

Za zapraszanie i szkolenie nowych agentów jest przyznawana nagroda. Im więcej agentów uda Ci się pozyskać, tym wyższy będzie poziom medalu. Aby zaproszenie zostało uwzględnione w postępach zdobywania medalu za rekrutację, upewnij się, że wysyłasz zaproszenie dokładnie na to konto Google lub Gmail, z którego rekrut korzysta do logowania się w Ingress. Zaproszenie zostanie uznane, gdy rekrut osiągnie trzeci poziom i otrzyma medal za weryfikację.