Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Jak tworzyć misje w Ingress?

Możesz być dumny, że jesteś autorem misji. To przywilej zarezerwowany dla zaufanych agentów, którzy spełniają kryteria misji. Duża liczba odrzuceń lub zgłoszeń będących spamem może skutkować tym, że Twoje uprawnienia do tworzenia misji zostaną zawieszone.

Aby stworzyć swoją pierwszą misję w Ingress, otwórz Mission Authoring Tool (Narzędzie do tworzenia misji) i wybierz CREATE NEW MISSION (Utwórz nową misję). W tej chwili misje mogą tworzyć wszyscy agenci, którzy mają poziom L7.

Oprócz podstaw tworzenia misji musisz znać ich kryteria, by mieć pewność, że Twoja misja zostanie zaakceptowana.

Typy i szczegóły misji

Misje w Ingress wymagają od agentów odszukania szeregu miejsc o szczególnym znaczeniu kulturowym lub estetycznym – tak zwanych Waypoints (Punktów pośrednich). Jak agenci mają dotrzeć do tych punktów, zależy od Ciebie:

 1. SEQUENTIAL – VISIBLE (PO KOLEI – WIDOCZNE): agenci są informowani, gdzie znajdują się Waypoints (Punkty pośrednie), i muszą odwiedzić je po kolei.
 2. SEQUENTIAL – HIDDEN (PO KOLEI – UKRYTE): agenci widzą tylko lokalizację pierwszego punktu pośredniego Waypoint, a wszystkie pozostałe, które są ukryte, muszą odkryć na podstawie wskazówek dotyczących ich lokalizacji. Agenci muszą odwiedzić je po kolei.
 3. ANY ORDER (DOWOLNA KOLEJNOŚĆ): agenci widzą lokalizację wszystkich Waypoints (Punktów pośrednich) i mogą ukończyć misję, odwiedzając je w dowolnej kolejności.

Po wybraniu typu misji do utworzenia dodaj:

 1. Nazwę misji (wymagana).
 2. Opis (wymagany). Agenci będą mogli go przeczytać i zdecydować, czy chcą wziąć udział w Twojej misji.
 3. Ikonę misji, która jest opcjonalna, ale wyświetla się na karcie MISSIONS (Misje) oraz jako medal w profilu agentów, którzy ją ukończą. Jeśli opublikujesz misję bez ikony i dodasz ją później, agenci, którzy już ukończyli misję, zobaczą w swoim profilu zaktualizowaną grafikę.

Wybór Waypoints (Punktów pośrednich)

Punktami Waypoints mogą być portale Ingress i karty Field Trip – narzędzie do tworzenia misji zawiera oba rodzaje. Pomarańczowe okręgi z liczbami oznaczają grupy punktów Waypoints na małym obszarze. Aby zobaczyć pojedyncze punkty, musisz przybliżyć mapę.

Aby znaleźć punkt pośredni Waypoint do wykorzystania w misji:

 • Jeśli masz na myśli konkretny tytuł, lokalizację lub słowo kluczowe, użyj paska wyszukiwania tytułów i opisów na mapie. Pamiętaj, że wyszukiwanie obejmie tylko obszar mapy otwarty z lewej strony.
 • Aby znaleźć określony adres lub przecznicę, użyj paska wyszukiwania Go to location (Przejdź do lokalizacji) na mapie. Następnie możesz kliknąć punkty Waypoints w tym obszarze, by zobaczyć ich tytuły i opisy.
 • Pamiętaj, że misja musi zaczynać się od portalu Ingress – pierwszym punktem Waypoint nie może być karta Field Trip.

  Cele

  Każdemu punktowi pośredniemu Waypoint musisz nadać cel. W przypadku ukrytych punktów Waypoints i misji sekwencyjnych przed przejściem do następnego punktu agenci muszą osiągnąć cel pierwszego.

  Cel Uwagi
  View this Field Trip Waypoint (Zobacz ten punkt Waypoint na karcie Field Trip)  
  Hack this Portal (Włam się na ten portal)  
  Install a Mod on this Portal (Zainstaluj mod na tym portalu) Do zaliczenia tego celu wystarczy zainstalowanie dowolnego modu. W tej chwili nie ma możliwości określenia, jaki mod mają zainstalować agenci. Pamiętaj, że jeśli punkt pośredni Waypoint jest portalem i nie należy do frakcji agenta, przed zainstalowaniem modu będzie musiała go ona przejąć.
  Capture this Portal for your Faction (Przejmij ten portal dla swojej frakcji) Jeśli portal należy już do frakcji agenta, by zaliczyć punkt Waypoint, wystarczy zainstalować (lub rozbudować) Resonator albo mod.
  Create Link from this Portal (Utwórz link z tego portalu) Do zaliczenia tego celu wystarczy utworzenie dowolnego linku. W tej chwili nie ma możliwości określenia, do jakiego portalu link mają utworzyć agenci. Pamiętaj, że jeśli punkt Waypoint jest portalem i nie należy do frakcji agenta, przed utworzeniem linku będzie musiała go ona przejąć.
  Create a Field with this Portal (Utwórz pole z tym portalem) Do zaliczenia tego celu wystarczy utworzenie dowolnego pola. W tej chwili nie ma możliwości określenia, jakie inne portale muszą składać się na pole. Pamiętaj, że jeśli punkt Waypoint jest portalem i nie należy do frakcji agenta, przed utworzeniem pola będzie musiała go ona przejąć.
  Enter the passphrase (Podaj hasło)
  • Agenci próbujący ukończyć misję będą musieli wpisać to hasło, by przejść dalej.
  • Dobre hasła są związane z punktem Waypoint, nie można ich łatwo wyszukać, mogą wiązać się z pytaniami wielokrotnego wyboru i powinny zawierać instrukcje, jak mają je wpisać agenci realizujący misję. Dobre hasła powinny być możliwe do odgadnięcia przez każdego agenta, który jest w danym punkcie Waypoint.
  • Na przykład:
   • Hasło: Co wyróżnia kościół przy parku? Wpisz A, B, C lub D A) witraże w oknach B) krzyż na ceglanej fasadzie C) zegar na ceglanej fasadzie D) złota wieżyczka.
   • Odpowiedź: C

  Przesyłanie misji do przeglądu

  Po dodaniu wybranych punktów pośrednich Waypoints będziesz mógł przejrzeć misję, zanim klikniesz Submit Mission (Prześlij misję ) >>.

  Zanim klikniesz Submit Mission (Prześlij misję ) >>, pamiętaj, by wprowadzić wszystkie konieczne zmiany. Możesz je wprowadzić także później, ale musisz wtedy wycofać misję z przeglądu i stracisz miejsce w kolejce.

  Po przesłaniu misja będzie miała stan (In Review) (W przeglądzie). Czas przeglądu może być różny – nawet do kilku tygodni. Po przejrzeniu misja zmieni stan z Submitted (Przesłana) na Published (Opublikowana) (w przypadku zaakceptowania) lub Draft (Wersja robocza) (w przypadku odrzucenia). Otrzymasz też e-maila z informacją, czy misja została zaakceptowana, czy odrzucona.

  Dlaczego moja misja została odrzucona?

  Usuwanie i przenoszenie konta

  W tej chwili nie możemy przenieść własności misji z jednego konta na inne.

  Jeśli usuniesz konto Ingress lub w ogóle konto Google, utworzone przez Ciebie misje nie zostaną usunięte. Inni gracze nie zobaczą już jednak ich powiązania z Twoim codename (kryptonimem).

  Znane problemy

  • Hasła misji nie akceptują wszystkich znaków narodowych: wiemy o tym problemie i pracujemy, by dodać obsługę większej liczby języków.