Ingress - Pomoc

Wyślij zlecenie

Zgłoś nieodpowiednie zachowanie

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim naszym graczom wesołej i uczciwej rozrywki. Dlatego oczekujemy od wszystkich naszych Agentów utrzymania w społeczności życzliwego i pełnego szacunku środowiska. Jeśli podejrzewasz, że gracz zachowuje się w sposób niezgodny z Regulaminem Ingress lub Wytycznymi społeczności, zgłoś jego zachowanie.

Zanim zgłaszać prześladowanie ze strony Agenta:

  • Jeśli czujesz się w niebezpieczeństwie, zwróć się do miejscowych władz pilnujących przestrzegania prawa.
  • Wstrzymaj się od współdziałania z tym Agentem w COMM lub na terenie.
  • Stanowczo zalecamy zablokowanie Agenta w COMM przed wysłaniem raportu.Liczba blokad Agenta jest jednym ze wskaźników, na który opieramy się, przeglądając sprawę.
  • Przeglądamy wszystkie raporty zgłoszone do nasz. Tym nie mniej ze względów prywatności nie omawiamy czynności, podjętych wobec innych agentów.
  • Zapewniamy też, że nie ujawniamy źródła naszych raportów.

Rozumiem