Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Intel: Regionale poengsummer

Oversikt

Kampen mellom De opplyste og Motstanden er blitt lokal, og verden er delt inn i regionale celler du kan se i Ingress-scanneren. Lokale Ingress-feltagenter kjemper nå mot hverandre i perioder som varer i flere dager om gangen, og målet er å få kontroll over flest MU-er (tankeenheter) der de er.

Denne konkurransen går ut på å beholde kontrollen over disse MU-feltene på viktige poeng-Checkpoints, som inntreffer hver femte time. Hver konkurranseperiode varer i 175 timer. Når en fraksjon har kontrollen over et Control Field på et Checkpoint-tidspunkt, legges disse MU-ene til den aktuelle fraksjonens løpende poengsum i den lokale cellen. Fraksjonen med høyest gjennomsnittlig MU-poengsum når syklusen på 175 timer avsluttes, vinner syklusen.

Hurtigtips

  • Hver syklus varer i 175 timer.
  • Poeng-Checkpoints inntreffer hver femte time i en syklus. Hver syklus har 35 Checkpoints.
  • Bare de feltene som er kontrollert når et Checkpoint inntreffer, regnes mot MU-poengsummen. Poengsummen oppdateres ikke i sanntid mellom Checkpoint-tidspunktene.
  • Poengsummen oppdateres hver gang et Checkpoint inntreffer. MU-er som kontrolleres når et Checkpoint inntreffer, regnes med i den løpende gjennomsnittlige poengsummen for hver fraksjon.
  • Hvis et Control Field dekker flere celler når et poeng-Checkpoint inntreffer, fordeles MU-ene proporsjonalt mellom de regionale cellene feltet dekker. Fordelingen er basert på hvor mye av Control Field-området som ligger i hver celle.

MU globalt

Åpne scanneren din og trykk på OPS > INTEL for å se visningen av MU grobalt.

Søylediagrammene for OPPLYS og MOTST viser MU-gjennomsnittet som er oppnådd i den gjeldende 175-timers konkurransesyklusen. Denne poengsummen er ikke den samme som det globale MU-antallet som vises på intel-kartet – sistnevnte gjenspeiler det totale antallet MU-er som kontrolleres på det aktuelle tidspunktet.

Visning av regional celle

Trykk på REGIONALE RESULTATER for å få tilgang til visningen over den regionale cellen. Her ser du informasjon om den regionale cellen du befinner deg i.

Alle geografiske celler har unike kodenavn. Cellen i bildet over er for eksempel identifisert som AM01-CHARLIE-02. Merk at agenter ikke kan gi kallenavn til celler.

Søylediagrammene for OPPLYS og MOTST viser MU-gjennomsnittet som er oppnådd i den gjeldende 175-timers konkurransesyklusen. Denne poengsummen er gjennomsnittsverdien av antall MU som kontrolleres av hver fraksjon ved hvert checkpoint (hver femte time)

Hvis du trykker på Historikk, ser du resultatene for de tidligere syklusene for den aktuelle cellen.

Toppagenter

Trykk på SE ANDRE AGENTER fra visningen over den regionale cellen for å se de 50 beste agentene per fraksjon for den gjeldende syklusen og cellen.

Toppagentene er rangert etter hvor mange MU-er de har samlet inn i løpet av den gjeldende syklusen. Du må opprette en tredje link og fullføre et felt for at MU-ene du har samlet inn, skal telle for listen over toppagenter. Hvis du har opprettet et felt som ble ødelagt før en Checkpoint-måling, teller MU-ene for rangeringen for toppagenter, men ikke for den totale poengsummen for den regionale cellen.

Se andre celler

Trykk på CELLEAKTIVITET for å se en liste over cellene som ligger rundt den regionale cellen du befinner deg i. Du kan se cellaktiviteten i nærliggende celler, men det finnes foreløpig ingen alternativer for å søke etter eller se spesifikke celler.