Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Ta over og oppgrader portaler

Ta over portaler

Du kan ta over en portal ved å utplassere resonatorer på den. Resonatorer avstemmer og forsterker XM-en som finnes naturlig på portalstedet, noe som fører til at portalen vokser i styrke.

   1. Velg en portal når den er innenfor «aksjonsradiusen».
   2. Trykk på UTPLASSÉR resonator.
   3. Velg en resonator med det nivået du vil bruke, og trykk på UTPLASSÉR. (Vær oppmerksom på at du bare kan bruke resonatorer som har samme nivå som adgangsnivået ditt, eller lavere. Det vil si at hvis du er på nivå 2, kan du bare bruke resonatorer med nivå 1 og 2.)

Resonatorer varier i nivå mellom L1 og L8, og jo høyere nivået er, desto mer vokser portalen i styrke. Hvis du hacker en portal som har et høyere nivå, har objektene du henter ut (resonatorer, XMP, shield), et tilsvarende høyt nivå. Portaler med høyere nivå kan dessuten linkes til portaler som avstandsmessig ligger lengre unna.

Individuelle spillere kan bare ha et begrenset antall resonatorer med samme nivå utplassert på samme portal. Hvis du vil bygge opp en portal til det maksimale styrkenivået, må du samarbeide med andre spillere.

Resonatornivå Antall resonatorer med dette nivået en individuell spiller kan utplassere på én portal
Nivå 1-resonatorer 8
Nivå 2-resonatorer 4
Nivå 3-resonatorer 4
Nivå 4-resonatorer 4
Nivå 5-resonatorer 2
Nivå 6-resonatorer 2
Nivå 7-resonatorer 1
Nivå 8-resonatorer 1

Få med deg noen venner, og samarbeid om å bygge sterkere portaler.

Oppgrader en portal

Du kan oppgradere resonatorer med kraftigere versjoner ved å bruke OPPGRADER-handlingen:

   • Velg en portal, og trykk på UTPLASSÉR resonator.
   • Velg resonatoren du vil oppgradere, fra den roterende karusellen.
   • Velg OPPGRADER for å bytte den ut med en kraftigere versjon (høyere nivå) fra beholdningen din.