Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Foreslå bilder eller rapportér portalproblemer

Du kan bidra til å opprettholde høy kvalitet på portalene ved å rapportere om portaler med upassende navn, unøyaktige, farlige eller utilgjengelige plasseringer eller dårlige beskrivelser. Du kan også sende inn bilder for portaler som for tiden ikke har noe bilde, eller flere bilder for portaler som allerede har bilde.

Merk: Vi kan ikke godkjenne endringer i navnene eller beskrivelsene av historiske markører. Du kan sende eventuelle slike endringer til hmdb.org.

Retningslinjer for portalnavn og portalbeskrivelser

 • Start Ingress, og trykk på en portal for å åpne detaljsiden.
 • Trykk på bildet til portalen.

 1. Slik foreslår du et bilde:
  • Trykk på kameraikonet nederst til høyre for å åpne kameraet eller galleriet på enheten din.
  • Når du har tatt og bekreftet et bilde (eller valgt et fra galleriet), kan du trykke på SEND for å sende inn kandidatbildet til vurdering.
   Du ser en beskåret versjon av bildet før du kan trykke på SEND. Bildet blir imidlertid sendt inn med riktig høyde- og breddeforhold. Det beskjæres altså ikke.
 2. Slik endrer du navn, beskrivelse eller sted:
  • Trykk på Endre-knappen øverst til høyre.
  • Velg ENDRE NAVN, LEGG TIL / REDIGER BESKRIVELSE eller ENDRE POSISJON.
  • Skriv inn riktig navn eller beskrivelse, eller trykk på og dra kartet til markøren er på riktig sted.
  • Trykk på SEND for å bekrefte korreksjonen.
 3. Slik rapporterer du om portaler som ikke finnes, ikke oppfyller kriteriene eller er farlige, utilgjengelige eller på privat eiendom:
  • Trykk på Endre-knappen øverst til høyre.
  • Velg RAPPORTÉR UGYLDIG PORTAL, og velg hvorfor du mener portalen ikke er gyldig.