Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Capsule-beholdere

Oversikt

En Capsule er en sjelden beholder som kan fylles med forskjellig beholdningsutstyr. Du kan også legge den på bakken for å overføre flere utstyrselementer om gangen mellom agenter. Capsule-beholderen kan fylles og tømmes flere ganger uten at den brytes ned.

Hurtigtips

  • Når du har en Capsule i beholdningen, regnes utstyrsmengden i Capsule-beholderen mot maksimumskapasiteten for beholdningsutstyr i skanneren din. Hvis innholdet i en Capsule-beholder kommer til å føre til at du overskrider beholdningsgrensen din, kan du ikke ta den med deg. Selve Capsule-beholderen regnes også som ett utstyrselement i beholdningen.
  • Hvis du legger en Capsule-beholder på bakken, blir den borte etter en stund. Det er best å koordinere med den tiltenkte mottakeren og avtale et sted og tidspunkt for når du legger fra deg Capsule-beholderen, for å sikre at vedkommende mottar den.
  • Hvis beholdningsutstyr ligger i en Capsule, er det lagt til oppbevaring og kan ikke brukes. Du kan for eksempel ikke skyte med XMP-er som ligger i Capsule-beholdere, og nøkler kan ikke brukes til å lade eller knytte sammen portaler.
  • Hvis du resirkulerer en Capsule, får du XM for både selve Capsule-beholderen og alt utstyret som er i den.
  • Capsule-beholdere kan brukes flere ganger. Du kan fylle og tømme dem så mange ganger du vil, så lenge du ikke resirkulerer dem.

Quantum Capsule

Quantum Capsule er en spesiell Capsule som gir deg renter ved at utstyr som ligger i den, med tiden øker i mengde. Quantum Capsule-beholderen har også all funksjonaliteten til en vanlig Capsule-beholder.

  • Quantum Capsule-beholderen øker bare mengden av utstyr når du har den i beholdningen din. Hvis du legger Quantum Capsule-beholderen på bakken, fører den ikke til at det blir mer av utstyret som ligger i den.
  • Utstyr som lages av Quantum Capsule-beholderen, oppstår i selve Quantum Capsule-beholderen, så den må ha ledig plass til eventuelt utstyr den lager. Hvis det ikke er ledig plass i Quantum Capsule-beholderen, lager den ikke nytt utstyr.
  • Utstyr i Quantum Capsule-beholdere regnes mot den totale beholdningsgrensen din, så du må også ha plass i beholdningen din til nytt utstyr fra Quantum Capsule-beholderen. Hvis du ikke har ledig plass i beholdningen, lager ikke Quantum Capsule-beholderen nytt utstyr.

Slik bruker du Capsule-beholdere:

Bruk skanneren din, trykk på OPS > BEHOLDNING og trykk på Capsule-beholderen. Her kan du velge LEGG INN, TA UT, DROPP eller RESIRKULER for Capsule-beholderen.

Trykk på LEGG INN for å fylle Capsule-beholderen med utstyr fra beholdningen. Det åpnes en karusell med alt utstyret i beholdningen din, i tillegg til pluss- og minusknapper du kan bruke til å angi hvor mange av hvert utstyrselement du vil legge i Capsule-beholderen.

Når du bruker plussknappen til å øke mengden av utstyret du vil legge inn, låses karusellen, og det blir mulig å trykke på OVERFØR- og TILBAKESTILL-knappene. Du kan holde pluss- eller minusknappen inne for å velge raskt hvor mange utstyrselementer av en bestemt type du vil overføre. Trykk deretter på OVERFØR for å flytte utstyret til Capsule-beholderen. Trykk på TILBAKESTILL for å avbryte overføringen og tilbakestille mengden av det aktuelle utstyret til 0.

Hvis du vil overføre Capsule-beholderen og innholdet i den til en annen agent, kan du trykke på DROPP for å legge Capsule-beholderen der du er.

For å ta med deg en Capsule, trykk på Capsule-beholderen på skanneren din og deretter på HENT.

For å overføre elementer fra en Capsule til beholdningen, trykk på TA UT på Capsule-menyen og følg samme prosedyre som når du legger inn utstyr i en Capsule-beholder.