Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Ingress på Android Wear

Bruk Ingress på Android-Wear-enheten din til å gjøre ting med portaler mens du er på farten.

Begynn å bruke Ingress på Android Wear

Følgende er nødvendig før du kan bruke Ingress på Android Wear:

  • Klokken må kobles til telefonen din. Finn ut hvordan du kobler klokken til telefonen din.
  • Du må minst ha versjon 7.5 av Google Play Tjenester på både telefonen og klokken din. Du kan sjekke hvilken versjon av Google Play Tjenester som finnes på klokken din, ved å gå til Innstillinger > Om > Versjoner.

Før du kan begynne å bruke Ingress på Android Wear, må du logge på Ingress-kontoen din på skanneren på den tilkoblede telefonen. Hvis du ikke er logget inn på Ingress-kontoen din på skanneren på den tilkoblede telefonen, får du beskjed av Ingress på Android Wear om å åpne Ingress på telefonen din. Deretter må du velge kontoen din. Når du har valgt kontoen din, kan du starte Ingress på klokken igjen. Du trenger ikke ha skanneren åpen på telefonen for å bruke Ingress på Android Wear.

Du kan starte Ingress på klokken din på to måter. Først må du aktivere klokkebakgrunnen. Så kan du bruke én av to metoder:

  1. Trykk på klokkebakgrunnen > si «Ok Google» > si «Start Ingress».
  2. Trykk på klokkebakgrunnen > bla nedover i appmenyen > trykk på Ingress-ikonet.

Sånn gjør du ting med portaler

Når du bruker Ingress på Android Wear, ser du en radarskjerm med fugleperspektiv av området rundt deg. Nord er alltid opp på radarskjermen. Portaler i nærheten vises som små sirkler som lyser når portalradaren går over dem. Fargen på sirkelen indikerer om portalen kontrolleres av Motstanden eller De opplyste, eller om den er nøytral. Du ser posisjonen din i sentrum av klokken, og aksjonsradiusen din er representert av den oransje sirkelen rundt posisjonen din.

Sveip oppover eller nedover for å se andre portaler i nærheten. Du ser portalens nivå og tittel øverst på radarskjermen, og portalbildet brukes som bakgrunn. Portalen du ser på, markeres med en pulserende blågrønn sirkel på radarskjermen. Sentrum av aksjonsradiusen din viser enten retningen du må gå for å nå den aktuelle portalen, eller en pil som peker mot portalens plassering mens du beveger deg. Dette avhenger av hvilken enhet du har på deg.

Når du er innenfor rekkevidden til en portal, blir aksjonsradiusen erstattet med en HACK-knapp. Trykk på denne knappen for å hacke portalen. Glyph-hacking er ikke tilgjengelig for Ingress på Android Wear.

Når du har hacket en portal, ser du en liste over alt utstyret du har fått. Det er også plassert en tidtaker over HACK-knappen, der du ser hvor lang tid det har gått siden forrige gang du hacket en portal. Alle portaler har en nedkjølingsperiode etter at du hacker dem, og du må vente til denne nedkjølingsperioden er over før du kan hacke den samme portalen på nytt. Hvor lenge nedkjølingsperioden varer, avhenger av hvilke MODS som er installert på portalen.

Varsler

Ingress på Android Wear varsler deg når den oppdager portaler i nærheten eller innenfor hackerekkevidde. Hvis det ikke er noen portaler i nærheten, vibrerer klokken én gang når én eller flere portaler blir synlige på radarskjermen. Klokken vibrerer to ganger når en portal kommer innenfor hackerekkevidde.

Ingress på Android Wear har en funksjon for hurtigstart, noe som gjør at du raskt kan hacke nye portaler. Når funksjonen for hurtigstart er slått på, ser du radarskjermen hver gang klokkeskjermen slås på og Ingress er i gang. Du kan slå denne innstillingen av eller på ved å gå til strømmekortet for Ingress, sveipe to ganger mot venstre og deretter trykke på Innstillinger > Hurtigstart.

Stopp Ingress på Android Wear

Du kan stoppe kjøringen av Ingress på Android Wear ved å sveipe mot venstre og trykke på Stopp-handlingen – enten fra strømmekortet eller fra radarvisningen. Hvis du bruker en telefon med Android 4.1 eller nyere, kan du også utvide varselet på telefonen din og trykke på Stopp. Ingress på Android Wear kjører bare i 30 minutter per økt. Deretter stopper Ingress, og du ser meldingen «Wear-økten er utløpt».

Når du ser strømmekortet for «Wear-økten er utløpt», kan du starte Ingress på Android Wear på nytt ved å sveipe mot venstre og trykke på Start-handlingen. Eventuelt kan du bruke en av de to metodene som er beskrevet øverst i denne artikkelen.

Feilsøking

Hvis du ser denne meldingen, må du logge på en Ingress-konto på skanneren på den tilkoblede håndholdte enheten. Åpne skanneren, og velg den Ingress-kontoen du vil bruke.

Denne meldingen betyr at Ingress på Android Wear foreløpig ikke er tilgjengelig for den Ingress-versjonen du bruker.

Det kan hende at det tar noen minutter å installere Ingress på klokken din.