Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Enhet: Ingress-innstillinger

Slå ulike skannerinnstillinger av eller på.

1: Tving synkronisering: Trykk på denne for å synkronisere skanneren din med de nyeste oppdateringene rundt deg, samt løse eventuelle uoverensstemmelser som kan oppstå mens du er i felten.

2: Lyd: Juster lydstyrken på skanneren din.
3: Posisjonsutjevning: Trykk på denne for å justere nøyaktigheten til skanneren din. (Standardinnstillingen er Slått på, noe som bør fungere fint for de fleste agenter.)

5. E-post: Slå innstillingene for e-postvarsler av eller på. Du kan også melde deg av eller på kampanjer, tilbud, nyheter og/eller oppdateringer fra Niantic Labs.
6. Varsler: Slå innstillingene for varsler som vises i varselsfeltet på telefonen din, av eller på.
6. Varsellyder: Slå av lydvarsler, eller velg den lyden du vil høre når du mottar varsler.

Ingress-skanneren for Android og iOS er tilgjengelig på flere språk. Skanneren skal automatisk velge det språket som er valgt i språkinnstillingene på enheten din – såfremt dette språket støttes. Du kan også endre språket manuelt ved å trykke på OPS > DEVICE (ENHET) > Language (Språk).