Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Oppdag og del Ingress-oppdrag

Du kan bruke oppdragsikonet for å finne Ingress-oppdrag – både på scanneren og via intel-kartet.

Scanner

Bruk scanneren din for å finne gode oppdrag i nærheten. Det gjør du slik:

  1. Gå til OPS > OPPDRAG for å se en liste over de beste oppdragene i området der du er.
  2. Åpne detaljvisningen for en hvilken som helst portal, og trykk på OPPDRAG for å se en liste over oppdrag som begynner på det punktet (dvs. at den aktuelle portalen er første waypoint).

Intel-kartet

Det finnes to metoder du kan bruke i intel-kartet for å oppdage oppdrag over hele verden:

  1. Velg Oppdrag nederst til høyre på intel-kartet for å se de 25 beste oppdragene i den gjeldende kartvisningen. (Hvis du ser etter et spesifikt oppdrag, må du huske på at du ikke ser alle publiserte oppdrag i den gjeldende kartvisningen).

    Klikk på et oppdrag i denne listen for å se flere detaljer om det, deriblant en beskrivelse og en liste over waypoint. Når du klikker på et oppdrag, ser du også en kartvisning hvor bare waypoint i det aktuelle oppdraget er merket. Eventuelle waypoint som er Field Trip-kort – og ikke Ingress-portaler – legges også til på kartet og vises i oransje .

    Klikk på tilbakepilen for å gå tilbake til den fullstendige intel-kartvisningen.

    Merk at hvis det valgte oppdraget er et skjult oppdrag, ser du ikke noen spesifikke waypoint eller mål i denne visningen. Du ser bare det totale antallet waypoint, og bare første waypoint er merket i kartvisningen:

  2. Se etter portaler som er merket med oppdragsikonet , hvis du vil ha en annen måte å oppdage oppdrag via intel-kartet på. Hvis du klikker på Oppdrag som starter her, ser du en liste over oppdrag som starter ved denne portalen (dvs. oppdrag som bruker denne portalen som første waypoint).

Del

Du kan dele oppdrag du har oppdaget på Intel-kartet, ved å klikke deg til oppdragsdetaljene og deretter klikke på Link øverst til høyre. Denne linken fører andre agenter direkte til oppdraget du har valgt.

Du kan dele oppdrag på scanneren fra detaljvisningen for oppdraget. Bare trykk på deleikonet for å sende Ingress-oppdrag til venner.