Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Agentprofilen din

Åpne scanneren, og trykk på OPS > AGENT for å se agentprofilen din. Her ser du blant annet statistikk og eventuelle medaljer du har fått.

Trykk på de individuelle medaljene for å se detaljer om dem, deriblant navn, beskrivelser og hva du må oppnå for å låse opp de ulike nivåene til den aktuelle medaljen.

Medaljenivåer

Nøyaktig hva du må gjøre for å låse opp høyere nivåer, varierer fra medalje til medalje, men alle medaljene har fem nivåer som kan oppnås:

Bronse (lavest)
Sølv
Gull
Platina
Svart (høyest)

Statistikk

Nederst på agentprofilen din ser du diverse kategorier for statistikk. Du kan velge mellom å se statistikk siden du begynte å spille, den siste måneden og den siste uken.

  • Discovery (oppdagelser): Fokusér på å utforske områdene du er i, for å øke oppdagelsesstatistikken din. Du kan for eksempel gå til helt nye portaler.
  • Building (bygging): Statistikken for Hacking, Deployment (utplassering), Linking og Control Fields (kontrollfelt) viser deg hvor viktig du har vært i kampen om å sikre MU for fraksjonen din.
  • Combat (kamp): Følg med på innvirkningen du har hatt på fremgangen til den motsatte fraksjonen.
  • Defense (forsvar): Jobb med forsvarsstatistikken din for å få Guardian-medaljen (vokter).
Høye nivåer
Du må ha en viss mengde AP og en kombinasjon av ulike nivåer på medaljene i agentprofilen din for å nå nivå 9 til 16. Etter hvert som du går opp i nivå, øker XM-kapasiteten din, og du kan fjernlade portaler over større avstander.

Vanlige spørsmål

Svar: Vi har hatt en stadig voksende kø av portalinnsendinger, og vi suspenderte derfor Seer-medaljen midlertidig fra 31. desember 2014, slik at vi fikk kapasitet til å ta oss av alle innsendingene. Du beholder statusen du allerede har for Seer-medaljen, og vi fortsetter å gå gjennom innsendinger, men nye portaler som er sendt inn etter 31. desember 2014, teller ikke mot Seer-medaljen. Portaler som ble sendt inn før 31. desember 2014, teller.

Svar: Nei, dessverre. Vi kan ikke inkludere portaler som ble sendt inn via den gamle e-postmetoden, i denne verdien.
Svar: Max Time Portal Held angir hvor lenge en portal du eier og har utplassert resonatorer på, har vart uten å bli ødelagt. Denne verdien oppdateres på mer eller mindre daglig basis.
Svar: Når du inviterer noen, må du sørge for at du sender invitasjonen til nøyaktig den Google- eller Gmail-kontoen rekrutten din bruker for å logge på Ingress. Hvis ikke regnes ikke vedkommende med i verdien for Recruiter-medaljen. Rekrutteringen registreres når rekrutten din når nivå 3 og har fått bekreftelsesmedaljen.

Svar: Denne statistikken oppdateres ikke på noen bestemt dag i måneden eller uken, men kontinuerlig for måneden/uken du er inne i.

Svar: Ladestatistikken viser hvor mye XM du har lagt i portaler for å lade dem. Dette inkluderer både lokal lading og fjernlading, men ikke XM som er gått tapt på grunn av avstandsineffektivitet ved fjernlading. Hvis du for eksempel bruker 1000 XM for å lade opp en portal på 80 % rekkeviddeeffektivitet, oppdateres ladestatistikken med 800 XM.

Svar: Du bør kunne se ladeaktiviteten din i statistikken i løpet av 15 minutter.