Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Opprett linker og Control field

Nøkler, linker og felt

Opprettelse av linker

Det å opprette linker mellom portaler er et viktig skritt mot å lage Control field, som brukes til å få MU (Mind Units) og AP (Access Points). Følgende forhold må være til stede før du kan linke sammen to portaler:

 • Alle de åtte resonatorene må være utplassert på både opprinnelses- og destinasjonsportalen du vil opprette link mellom.
 • Alle de åtte resonatorene må ha et XM-helsenivå som ligger over kritisk.
 • Agenten må selv ha portalnøkkelen (Portal key) til destinasjonsportalen.
 • Destinasjonsportalen må være innenfor opprinnelsesportalens rekkevidde. Denne rekkevidden avhenger av nivået på opprinnelsesportalen.
 • Linken du vil opprette, kan ikke krysse andre linker.

Slik oppretter du linker:

 • Stå ved siden av opprinnelsesportalen.
 • Trykk på opprinnelsesportalen i Scanner-visningen.
 • Trykk på LINK-knappen i detaljvisningen for portalen.
 • Gjør ett av følgende:
  • Trykk på en fremhevet portal i Scanner-visningen.
  • Åpne karusellen over portalnøkler fra siden av Scanner-visningen, og velg en bestemt portalnøkkel for destinasjonsportalen.

Trykk på BEKREFT for å opprette linken.

Opprettelse av Control Field

Når du kobler sammen tre portaler, dannes det et triangulært område som kalles et «Control Field». De som bor i dette området, blir en del av fraksjonen din.