Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Blokkér agenter i COMM

Følgende skjer hvis du blokkerer en agent fra å kommunisere med deg:

  • Du ser ikke meldinger fra den blokkerte agenten i noen av COMM-fanene.
  • Du får ingen systemvarsler for @meldinger fra den blokkerte agenten.
  • Du ser fortsatt automatisk genererte meldinger om hva spilleren gjør (for eksempel «Neo ødela linken ...»).

Gjør følgende for å blokkere andre agenter fra å kommunisere med deg i COMM på skanneren din:

  1. Åpne COMM på skanneren.
  2. Trykk og hold inne på kodenavnet du vil blokkere.
  3. Trykk på Blokkér agent i COMM > Bekreft > OK.

Du kan bruke skanneren til å oppheve blokkeringen av agenter ved å trykke på Ops > Enhet > Administrer under «Blokkerte agenter»-delen. Trykk deretter på Opphev blokkering ved siden av kodenavnet til agenten du vil kommunisere med.