Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Glyphhacking

Hurtigtips

  • Det finnes to måter å frigjøre kraften i glypher på: Glyphhacking kan startes enten automatisk eller manuelt. Du kan starte glyphhacking manuelt ved å holde HACK portalen-knappen inne. Av og til startes glyphsekvensen HØY BONUS ER AKTIVERT automatisk når du hacker en portal – uansett om du ville glyphhacke eller ikke. Hvis du klarer å hacke denne sekvensen, er sjansen for å få bonusutstyr høyere enn vanlig.
  • Avstå fra utfordringen: Trykk på Hopp over når du selv har startet en glyphhacking, for å hoppe over sekvensen og starte en normal hacking uten bonuser.
  • Prøv lykken: Du har ingen garanti for å få bonusutstyr selv om du klarer glyphhackingen – du bare øker sjansen for å få mer utstyr.
  • Gjør deg klar for utfordringen: Jo høyere nivå portalen har, desto flere glypher må du spore for å låse opp bonuser. Det kan for eksempel hende at du bare må spore to glypher for å få den maksimale hackebonusen for en portal med lavt nivå, mens du må spore flere glypher for å få samme bonus for en portal med høyere nivå.
  • Dyktighet og hastighet: De generelle resultatene dine baseres på hvor nøyaktig og raskt du fullfører sekvensen.
  • Vær på vokt mot overoppheting: Glyphhacking er underlagt de samme begrensningene for nedkjøling og overoppheting som vanlig hacking.

Vær tålmodig, begynn langsomt og ha det gøy. Glyphhacking – som alle ferdigheter – krever mye øvelse for å oppnå maksimal timing og presisjon.

Slik starter du glyphhacking manuelt:

Gå til Portal-menyen, og hold HACK portalen-knappen inne for å starte shaper-glyph-sekvensen.

Følg nøye med, og husk de innkommende glyphene som blir sendt til skanneren din.

Spor glyphsekvensen før tiden løper ut for å øke sjansene for å få en bonus for hackingen.

Du øker sjansene dine for å få bonusutstyr etter hvert som du blir raskere og mer nøyaktig når du sporer glypher.

Hvis du får bonusutstyr, vises det i hackeresultatene.