Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Hvordan kan jeg bytte fraksjon eller endre kodenavnet mitt?

Bytte av fraksjon og endring av kodenavn kan ikke garanteres. Det tar for øyeblikket 7 uker eller lenger å gå gjennom og behandle forespørsler om endringer. Du mottar en e-post når endringen er enten fullført eller avslått. Det hjelper ikke å sende inn flere forespørsler. Det fører ikke til at behandlingsprosessen går fortere, og det kan føre til at endringen din blir gjennomgått flere ganger, selv om det ikke var hensikten din.

Endringer av kodenavn

  • Endringer av kodenavn tillates bare for spillere som ved en feiltakelse la inn det virkelige navnet sitt eller aktiveringskoden.
  • Du kan be om endring av kodenavn via brukerstøtten for Ingress.

Bytte av fraksjon

  • Bare ett fraksjonsbytte er tillatt per spiller.
  • Hvis en forespørsel om bytte av fraksjon innvilges, mister spilleren alle portaler, aktive resonatorer og utstyr i beholdningen (altså XMP-er, resonatorer, nøkler/keys og så videre), og spilleren går tilbake til nivå 1 med 0 AP.
  • Du kan be om å få bytte fraksjon via brukerstøtten for Ingress.

Hvis en av lagkameratene dine skifter side, kan du komme til å se NIAOPSDAEMONX destruere entiteter. Men ikke vær redd: All forrædersk aktivitet må viskes ut. Noen av de relaterte entitetene dine kan gå tapt i prosessen, men dette er til det beste for deg og for sikkerheten til fraksjonen din.

Anbefaling fra NIA: Hold deg til den nåværende alliansen din. Vær sterk i troen, dette var ikke noen tilfeldighet – du ble utvalgt.