Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Få utstyr via hacking

Hack portaler for å få gjenstander i spillet. Alle portaler kan hackes, men om du skaffer deg utstyr ved å gjøre dette, avhenger av om portalen er nøytral eller under kontroll av en av fraksjonene.

Slik HACKER du en portal:

    1. Gå mot en portal til portalen kommer innenfor «aksjonsradiusen» (den oransje sirkelen rundt spillerikonet i skannervisningen).
    2. Trykk på portalikonet, og velg HACK i detaljvisningen for den aktuelle portalen for å se om du kan hente utstyr fra den.
    3. Du ser hackeresultatene nederst på skanneren. Trykk på OPS-knappen for å se hele beholdningen din.
Merk: Det finnes en «nedkjølingsperiode» som må passere før du kan hacke samme portal på nytt.