Ingress Hjelp

Send oss en henvendelse

Hvordan lager jeg Ingress-oppdrag?

Gratulerer med rollen som oppdragsskaper. Dette er et privilegium som gis til høyt tiltrodde agenter som retter seg etter oppdragskriteriene, og mange avviste bidrag eller bidrag som minner om nettsøppel, kan føre til at rettighetene til å lage oppdrag blir suspendert.

For å komme i gang med det første Ingress-oppdraget ditt, gå til verktøyet for oppdragsdesign og velg LAG ET NYTT OPPDRAG. For øyeblikket er muligheten til å lage oppdrag tilgjengelig for alle agenter som er på nivå 7.

I tillegg til å kjenne til grunnprinsippene for hvordan du lager oppdrag, må du være sikker på at du forstår oppdragskriteriene for at oppdraget skal bli godkjent under gjennomgangen.

Oppdragstyper og oppdragsdetaljer

Ingress-oppdrag utfordrer agentene til å spore opp sekvenser med kulturelt eller estetisk betydningsfulle steder. Disse stedene kalles waypoint. Hvordan agentene finner frem til disse waypoint-posisjonene, er opp til deg:

 • I REKKEFØLGE – SYNLIG: Agentene blir fortalt hvor waypoint-posisjonene er, og de må besøkes i riktig rekkefølge.
 • I REKKEFØLGE – SKJULT: Agentene kan bare se den første waypoint-posisjonen. Resten er skjult og avsløres bare via ledetråder. Agentene må besøke waypoint-stedene i rekkefølge.
 • TILFELDIG REKKEFØLGE: Alle waypoint-posisjonene er synlige for agentene, og de kan fullføre oppdraget ved å besøke waypoint-stedende i den rekkefølgen de ønsker.

Når du har valgt oppdragstypen du vil lage, legger du til

 • et oppdragsnavn (obligatorisk).
 • en beskrivelse (obligatorisk). Agentene leser dette og velger om de vil prøve oppdraget ditt eller ikke.
 • et oppdragsikon. Dette er valgfritt, men det brukes på OPPDRAG-fanen og for medaljen i agentprofilene til agentene som fullfører oppdraget. Hvis du publiserer oppdraget uten bilde, men legger til et bilde senere, ser agenter som allerede har fullført oppdraget, det oppdaterte bildet i agentprofilen sin.

Velg waypoint-posisjoner

Waypoint i oppdrag kan være enten Ingress-portaler eller or Field Trip-kort. Begge deler er med i verktøyet for oppdragsdesign. Oransje sirkler med tall representerer waypoint-klynger i et lite område, og for å se de individuelle waypoint-posisjonene må du zoome inn på kartet.

Slik finner du et waypoint til oppdraget ditt:

 • Bruk raden for søk etter titler og beskrivelser på kartet hvis du vil finne bestemte titler, steder eller nøkkelord. Vær oppmerksom på at du da bare søker i det området på kartet som et åpent på venstre side.
 • Bruk Gå til posisjon-søkefeltet på kartet for å finne bestemte adresser eller kryss, og når du har funnet det omtrentlige området, klikker du på waypoint-posisjoner i området for å se tittelen og beskrivelsen.

Husk at oppdraget må starte med en Ingress-portal – det første waypointet kan ikke være et Field Trip-kort.

Når du leter etter waypoint-posisjoner, bør du sjekke andre aktive oppdrag i området ved å klikke på Aktive oppdrag nederst til venstre. På den måten kan du forsikre deg om at du ikke lager et oppdrag noen andre allerede har laget:

Målsettinger

Hvert waypoint må ha en målsetting. For både skjulte waypoint-posisjoner og oppdrag i rekkefølge må agentene først oppfylle målsettingen for det første waypointet før de kan gå videre til neste waypoint:

Målsetting Merknader
Se dette Field Trip-waypointet  
Hack denne portalen  
Installer en MOD på denne portalen Når en agent installerer en MOD, regnes denne målsettingen som oppfylt. Det er foreløpig ikke mulig å spesifisere hvilken MOD agentene må bruke. Vær oppmerksom på at hvis waypointet er en portal og ikke eies av agentens fraksjon, må portalen tas først for å installere en MOD.
Ta over denne portalen for fraksjonen din Hvis portalen allerede eies av agentens fraksjon, kan agenten oppfylle målsettingen ved dette waypointet ved å installere eller oppgradere en resonator eller installere en MOD.
Opprett en link fra denne portalen Når en link blir opprettet, regnes denne målsettingen som oppfylt. Det er foreløpig ikke mulig å spesifisere hvilken portal agentene må linke til. Vær oppmerksom på at hvis waypointet er en portal og ikke eies av agentens fraksjon, må portalen tas først for å opprette en link.
Opprett et felt med denne portalen Når et felt opprettes, regnes denne målsettingen som oppfylt. Det er foreløpig ikke mulig å spesifisere hvilke andre portaler feltet må bestå av. Vær oppmerksom på at hvis waypointet er en portal og ikke eies av agentens fraksjon, må portalen tas først for å opprette et felt.
Skriv inn passordet
 • Agenter som prøver å gjøre oppdraget ditt, må skrive inn dette passordet ordrett for å gå videre.
 • Gode passord har noe med waypointet å gjøre, de kan ikke slås opp enkelt, de kan inneholde svar med flere valgmuligheter, og de bør inneholde instruksjoner for hvordan passordet må skrives inn av agenten som prøver å fullføre oppdraget. Gode passord må også kunne oppdages av alle agenter som er ved det aktuelle waypointet.
 • For eksempel:
  • Passord: Hva er et fremtredende særtrekk ved Parkveien kirke? Skriv A, B, C eller D A) glassmalerier i vinduene B) kors på mursteinsfasaden C) klokke på mursteinsfasaden D) gullspir.
  • Riktig passord: C

Send inn oppdraget til gjennomgang

Etter at du har lagt inn waypoint-posisjonene du vil ha med, har du mulighet til å forhåndsvise oppdraget før du klikker på Send inn oppdraget >>.

Pass på at du har gjort alle endringene du ønsker før du klikker på Send inn oppdraget >>. Etter at oppdraget er sendt inn, kan du fortsatt gjøre endringer, men da må du trekke oppdraget tilbake fra gjennomgangen, og dermed mister du plassen din i køen.

Når oppdraget er sendt inn, vises det som (Under gjennomgang). Det varierer hvor lang tid det tar å gjennomgå oppdrag, og det kan ta opptil et par uker. Etter at det er gjennomgått, endres statusen fra Innsendt til Publisert (hvis det er godkjent) eller Utkast (hvis det er avvist). Du får en e-post som varsler deg om at oppdraget er godkjent eller avvist.

Hvorfor ble oppdraget mitt avvist?

Sletting av kontoer, overføring av eierskap og bytte av fraksjon

Vi har for øyeblikket dessverre ikke mulighet til å overføre eierskapet av oppdrag fra én konto til en annen.

Hvis du sletter Ingress-kontoen din eller hele Google-kontoen, slettes ikke oppdragene du har laget. Kodenavnet ditt kommer imidlertid ikke lenger til å være knyttet til disse oppdragene når spillerne ser dem.

Hvis du bytter fraksjon og går tilbake til nivå 1 med 0 AP, mister du dessuten tilgangen til verktøyet for oppdragsdesign frem til du er på nivå 7 igjen.

Kjente problemer

 • Ikke alle tegn fra alle språk kan brukes i passord for oppdrag: Vi er oppmerksomme på dette problemet, og vi jobber med å innføre støtte for flere språk.