Ingress Help

Een aanvraag indienen

Portals innemen en upgraden

Een portal innemen

Je neemt portals in door resonators in te zetten op de portal. Resonators stemmen de natuurlijk voorkomende XM in de buurt van de portal af en versterken deze, waardoor de portal sterker wordt.

   1. Kies de portal wanneer deze binnen actiebereik is.
   2. Tik op Resonator INZETTEN
   3. Selecteer het niveau van de resonator die je wilt gebruiken en tik op INZETTEN (Opmerking: je kunt alleen resonators gebruiken die overeenkomen met je toegangsniveau of lager, d.w.z. als je level 2 bent, kun je resonators van niveau 1 en 2 gebruiken).

Resonators met een hoger niveau (ze variëren van 1 tot en met 8) maken de portal nog krachtiger. Portals van een hoger niveau leveren objecten van een hoger niveau (resonators, XMP's, schilden) wanneer ze worden gehackt. Portals van een hoger niveau kunnen ook een link maken met portals op grotere afstanden.

Eén speler kan tegelijkertijd slechts een beperkt aantal resonators INZETTEN op elk niveau op dezelfde portal. Je moet met andere spelers afstemmen wanneer je een portal het hoogste niveau wilt laten bereiken.

Resonator-niveau Aantal resonators dat één speler op dit niveau kan implementeren op één portal
Resonators van niveau 1 8
Resonators van niveau 2 4
Resonators van niveau 3 4
Resonators van niveau 4 4
Resonators van niveau 5 2
Resonators van niveau 6 2
Resonators van niveau 7 1
Resonators van niveau 8 1

Verzamel een aantal vrienden en bouw samen krachtigere portals.

Een portal upgraden

Je kunt resonators upgraden met krachtigere resonators met behulp van de actie UPGRADEN:

   • Selecteer een portal en tik op Resonator INZETTEN.
   • Selecteer de resonator die je wilt upgraden vanuit het draaiende carrousel.
   • Selecteer UPGRADEN om de resonator te vervangen door een krachtigere (hoger niveau) uit je inventaris.