Ingress Help

Een aanvraag indienen

In mijn Scanner wordt 'Scan mislukt' weergegeven

Als de melding 'Scan mislukt' wordt weergegeven in je Scanner, kan dit een van de volgende redenen hebben:

-- Ga naar de Intel Map en als je hier wel toegang krijgt, is er waarschijnlijk sprake van een tijdelijk synchronisatieprobleem.
-- Als je contact met ons hebt opgenomen over de melding 'Scan mislukt' via +NIA OPs op Google+, stuur ons dan in plaats daarvan een e-mail. We behandelen alleen vragen over misbruik via e-mail.

 

Veelgestelde vragen

Ik ben van mening dat ik onterecht ben verbannen. Wat moet ik doen?

  • Stuur ons een e-mail vanuit het Helpcentrum.
  • Als je account is beëindigd vanwege het schenden van de Servicevoorwaarden van Ingress, met inbegrip van Artikel 2. Gebruik van de producten - Rechten en beperkingen, dan wordt per e-mail een bevestiging verstuurd. Stel dat je dit artikel niet zo nauwkeurig hebt gelezen: dit artikel heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot, het vervalsen van je locatie en/of het gebruiken van Ingress-clients of -backends op onbevoegde manier, waaronder via software van derden.

 

Hoeveel meldingen zijn er nodig om een agent te verbannen?

  • Het idee dat agenten worden verbannen op basis van uitsluitend het aantal meldingen berust op een misvatting. Het feit dat over een agent van verschillende unieke agenten een melding wordt ontvangen, kan leiden tot een versneld onderzoek, maar we ondernemen alleen actie na het vaststellen en bevestigen van intern bewijs van ongepaste activiteiten.
  • Opmerking: Als dezelfde persoon meerdere meldingen indient over een agent, leidt dit niet tot een sneller onderzoek.

 

Wie heeft me gerapporteerd?

  • We geven geen commentaar op en delen geen informatie over informatie in meldingen om de privacy van andere agenten te beschermen. Dit omvat hun agentnaam, team, locatie en het type misbruik waarvan ze melding maken.

 

Waarom vertelt NIA Ops me niet precies wat ik verkeerd heb gedaan?

  • Het is ons beleid om niet in het openbaar de specifieke punten van een afzonderlijk incident te bespreken. Vanzelfsprekend leveren we ook geen commentaar op de specifieke interne mechanismen die duiden op valsspelen.
  • Veelvoorkomende redenen voor opschorting omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het vervalsen van je locatie en het gebruiken van Ingress-clients of -backends op onbevoegde manier, met inbegrip van door het gebruik van software van derden.

 

Waarom schorsen jullie agenten voor het gebruik van niet-officiële Ingress-software?

  • Gewijzigde of aangepaste software kan worden gebruikt om de status van het spel op oneerlijke wijze te beïnvloeden en kan indirect schade berokkenen aan andere spelers. We hebben al meerdere verschillende soorten aanvallen op onze systemen vastgesteld. We willen dat Ingress leuk blijft en daarom moet het wel eerlijk worden gespeeld.