Ingress Help

Een aanvraag indienen

Capsules

Overzicht

De capsule is een zeldzaam object dat kan worden gevuld met meerdere inventarisitems en vervolgens op de grond kan worden neergelegd om zo bulksgewijs items over te dragen tussen agenten. De capsule kan meerdere keren worden gevuld en geleegd zonder dat deze aan kracht verliest.

Snelle tips

  • Als je een capsule in je inventaris hebt, wordt het aantal items in de capsule meegerekend voor de maximale capaciteit van de inventarisitems in de Scanner. Je kunt een capsule niet oppikken als je met de inhoud van de capsule je inventarislimiet overschrijdt. De capsule telt zelf ook mee als één inventarisitem.
  • Een neergelegde capsule verdwijnt na een tijd. Het is daarom verstandig om met de beoogde ontvanger afspraken te maken over de locatie en de tijd waarop de capsule wordt achtergelaten om er zeker van te zijn dat de capsule wordt ontvangen.
  • Een inventarisitem dat zich in een capsule bevindt, is in opslag en kan niet worden gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld XMP's in een capsule niet worden afgevuurd en kun je portal keys niet gebruiken om portals op te laden of te linken.
  • Als je een capsule recyclet, ontvang je XM voor de capsule en alle items die zich in de capsule bevinden.
  • Je kunt capsules meerdere keren gebruiken. Je kunt ze zo vaak als je wilt vullen en leegmaken, zolang je de capsule niet recyclet.

Quantum-capsule

De Quantum-capsule is een speciale capsule die rente oplevert, zodat items die zich in de capsule bevinden in de loop van de tijd vermenigvuldigen. De Quantum-capsule heeft verder dezelfde functies als een normale capsule.

  • De Quantum-capsule vermenigvuldigt items alleen als deze zich in je inventaris bevindt. Als Quantum-capsules op de grond liggen, worden de items in de capsule niet vermenigvuldigd.
  • Items die worden gemaakt door de Quantum-capsule, worden weergegeven in de Quantum-capsule zelf. Er moet dus voldoende vrije ruimte zijn voor de items die de capsule maakt. Als de Quantum-capsule het maximale aantal items heeft bereikt, maakt de capsule geen nieuwe items meer.
  • Items in de Quantum-capsule tellen mee voor je totale inventarislimiet, dus je moet ook vrije ruimte in je inventaris hebben om nieuwe items uit de Quantum-capsule te ontvangen. Als je inventaris de maximale capaciteit heeft bereikt, maakt de Quantum-capsule geen nieuwe items meer.

Je kunt een capsule als volgt gebruiken:

Ga in je Scanner naar OPS > INVENTARIS en tik op de capsule. Hiervandaan kun je de capsule LADEN, UITLADEN, NEERLEGGEN of RECYCLEN.

Tik op LADEN om de capsule te vullen met items uit je inventaris. Er wordt een draaimenu weergegeven met alle items in je inventaris, samen met een plus- en min-knop om aan te geven hoeveel van elk item je wilt opslaan in de capsule.

Als je de plus-knop gebruikt om de hoeveelheid van een item te verhogen, stopt het draaimenu en worden de knoppen VERPLAATSEN en RESETTEN actief. Houd de plus- of min-knop ingedrukt om snel de hoeveelheid te verplaatsen items te selecteren. Tik vervolgens op VERPLAATSEN om de items naar de capsule te verplaatsen. Tik op RESETTEN om de actie te annuleren en de hoeveelheid van dat item weer op 0 te zetten.

Als je een capsule en de inhoud ervan wilt overdragen aan een andere agent, tik je op NEERLEGGEN om de capsule op die locatie neer te leggen.

Je kunt een capsule oppakken door in de Scanner op de capsule te tikken en vervolgens OPPAKKEN te selecteren.

Je kunt items naar je inventaris verplaatsen door in het menu van de capsule op UITLADEN te tikken en dezelfde procedure te volgen als bij het laden van de capsule.