Ingress Help

Een aanvraag indienen

Via de COMM met andere spelers praten

Overleg over je strategie met andere Ingress-spelers via de COMM op de Intel Map of in de rechterbenedenhoek van je Scanner.

Kanalen en bereik

COMM heeft twee kanalen: berichten in Alle zijn zichtbaar voor agenten van beide teams, terwijl een bericht in Team alleen zichtbaar is voor de leden van jouw team.

In beide kanalen kun je het bereik aanpassen. Schuif de driehoek naar links of rechts om de COMM-activiteit lokaal (binnen 20 km) of wereldwijd weer te geven.

Bericht naar andere speler (@-vermelding)

Je kunt in COMM een bericht sturen naar een andere speler door '@' te gebruiken, gevolgd door een agentnaam. De agent ontvangt je bericht (@-vermelding) ongeacht zijn bereikinstellingen.

Je kunt in de Scanner op een naam tikken of op de Intel Map op een naam klikken om deze automatisch weer te geven in het opstelvak.

Als je een @-vermelding ontvangt, worden jouw agentnaam en het tijdstip geel gemarkeerd.

Als je de Scanner gebruikt en COMM is verborgen, wordt er een geel tabblad weergegeven dat aangeeft dat je een ongelezen @-vermelding hebt.