Ingress Help

Een aanvraag indienen

Links maken en velden beheersen

Portal keys, links en velden

Een link maken

Links tussen portals maken is een belangrijke stap voor het maken van controlevelden om Geheugenunits en AP te verzamelen. Als je een link wilt maken tussen twee portals, moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • Op zowel de start- als bestemmingsportals van de link moeten alle acht resonators zijn ingezet op elke portal.
 • Acht van de acht resonators moeten een niveau hebben dat boven het kritieke XM-niveau ligt.
 • De agent moet de portalsleutel voor de bestemmingsportal in zijn/haar inventaris hebben.
 • De bestemmingsportal moet binnen het afstandsbereik van de startportal zijn, zoals bepaald door het algehele niveau van de startportal.
 • De link die je wilt maken, mag geen andere link kruisen.

De link maken:

 • Ga naast de startportal staan.
 • Raak de startportal aan in de scannerweergave.
 • Raak de knop LINK aan in de detailweergave van de portal.
 • Een van de volgende acties:
  • Raak een gemarkeerde portal aan in de scannerweergave; of
  • Open het carrousel met portalsleutels aan de zijkant van de scannerweergave en selecteer een bepaalde portalsleutel voor de bestemmingsportal.

Tik op BEVESTIGEN om de link te maken.

Een controleveld realiseren

Verbind drie portals via links met elkaar om een driehoekig veld te vormen, een 'controleveld', waardoor de onderliggende bevolking in handen komt van jouw team.