Ingress Help

Een aanvraag indienen

Agenten blokkeren in COMM

Als je een agent blokkeert zodat deze niet meer met je kan communiceren, gebeurt het volgende:

  • Je ziet niet langer de berichten van de geblokkeerde agent op de COMM-tabbladen.
  • Je ontvangt geen systeemmeldingen of @-berichten meer van de geblokkeerde agent.
  • Je ziet nog wel automatisch gegenereerde berichten over de activiteiten van de speler (bijvoorbeeld: 'Neo heeft de link vernietigd...').

Je kunt als volgt agenten blokkeren zodat ze niet meer in COMM met je kunnen communiceren via je Scanner:

  1. Open COMM in je Scanner.
  2. Tik op de agentnaam van de agent die je wilt blokkeren en houd deze ingedrukt.
  3. Tik op Agent blokkeren in COMM > Bevestigen > OK.

Als je agenten niet langer wilt blokkeren via je Scanner, tik je eerst op OPS > Apparaat > Beheren in het gedeelte 'Geblokkeerde agenten'. Tik vervolgens op Blokkeren opheffen naast de agentnaam van de agent waarmee je wilt communiceren.